Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

Назва:
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,71 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство внутрішніх справ України
Національний університет внутрішніх справ
ЄРМОЛЕНКО Дмитро Олександрович
УДК 342.716 (477)
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ
Спеціальність 12.00.01 – Теорія та історія держави та права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент
Шульга Анатолій Матвійович,
Національний університет внутрішніх справ
МВС України, кафедра теорії і історії
держави та права, доцент
Офіційні опоненти - доктор юридичних наук, професор
Колодій Анатолій Миколайович,
Національна академія внутрішніх справ України,
кафедра конституційного права, начальник
кандидат юридичних наук, доцент
Богачова Людмила Леонідівна,
Національна юридична академія ім. Ярослава
Мудрого, кафедра теорії держави та права, доцент
Провідна установа – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться “ 19 ” квітня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 в Національному університеті внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “ 18 ” березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в сучасній Україні як державі пострадянській, посттоталітарній наслідком зламу адміністративно-командної системи колишнього СРСР, розбудови ринкових відносин, започаткованих реформ в усіх сферах суспільного і державного життя є не тільки руйнування старих економічних структур, але й втрата звичних, хоч й часто ілюзорних духовних орієнтирів – справедливості, рівності, моральності. Втрата загальновизнаних цінностей, як відомо дезорганізує суспільство, веде до його поляризації, розколу.
Такий “стан речей”, загалом уся низка соціально-економічних, політичних та інших проблем, що притаманні сучасній Україні, потребують теоретичних розробок, котрі можуть сприяти її подальшому прогресивному розвитку.
Будь-яке суспільство може успішно розвиватись тільки спираючись на чітко позначені цілі, на науково вивірену модель життєустрою. Сьогодення України характеризується відсутністю у повній мірі чіткого уявлення про контури суспільства, котре необхідно побудувати в Україні. Зокрема, зроблені тільки перші кроки, які чітко репрезентують позицію держави щодо соціально-економічного статусу громадянина в умовах ринкових відносин. Хоча останнє – одна з найважливіших проблем, пов’язаних з соціальним захистом людини, принципами взаємовідносин держави і людини в посттоталітарному суспільстві.
Зазначене свідчить про нагальну потребу щодо узагальнення накопиченого теоретичного, емпіричного матеріалу та обґрунтування вирішення проблеми формування нової концепції взаємовідносин держави й людини, якою сьогодні є концепція соціальної держави.
Важливе місце в дисертаційному дослідженні посідають положення, які розробили в своїх працях видатні мислителі й науковці минулого: Аристотель, Г. Гегель, І. Кант, Дж. Кейнс, Б. Констан, С. Котляревський, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А. Сміт та інші. Дисертант при написанні роботи опирався на наукові праці таких вчених, як С.С. Алексєєв, В.С. Андрєєв, С. Завадський, Т.І. Заславська, М.Г. Кобець, М.І. Козюбра, А.М. Колодій, С.О. Комаров, В.В. Копєйчиков, О.Е. Лейст, О.А. Лукашева, О.В. Малько, Н.І. Матузов, О.С. Піголкін, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, Дж. Роулс, І.М. Сирота, О.Ф. Скакун, Б. Сташків, Ю.М. Тодика, Ф. Фабриціус, Ф. Хайєк, Х. Цахер, М.В. Цвік, І.В. Яковюк та інші.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами полягає в тому, що тема роботи затверджена кафедрою теорії та історії держави та права Університету внутрішніх справ МВС України та вченою радою цього ж навчального закладу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок