Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність

Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність

Назва:
Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,40 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний Університет „Львівська політехніка”
Карпенко Олександр Володимирович
УДК 547.856.057/05:615.31
Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних
4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор
Коваленко Сергій Іванович,
Запорізький державний медичний університет,
професор кафедри фармацевтичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Новіков Володимир Павлович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Пашинник Валерій Юхимович,
Інститут органічної хімії НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
сіркоорганічних сполук
Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “04” червня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, пл. Св. Юра 3/4, корпус 8, ауд. 240.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету „Львівська політех-ніка” (79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “27” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01,
кандидат хімічних наук, доцент В.Й. Скорохода


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток хімії хіназоліну, зокрема його конденсованих похідних, пов’язаний насамперед з різноманітною біологічною активністю цих сполук. Так, в ряду 1,2,4-триазоло- та 1,2,4-триазино[c]хіназолінів знайдено сполуки з антибактеріальною, протираковою, протизапальною, анальгетичною дією, а також речовини, які впливають на центральну нервову систему за рецепторним механізмом.
В той же час анелювання гетероциклів до хіназоліну може ускладнюватись перегрупуванням Дімрота, внаслідок чого в літературі зустрічаються суперечні повідомлення про синтез зазначених похідних, а диференціація ізомерних систем в ряді випадків не проводилась.
Враховуючи високу практичну значимість 1,2,4-триазоло- та 1,2,4-триазино[c]хіназолінів, встановлення перебігу рециклізаційного процесу, а також розробка нових і зручних методів синтезу та дослідження їх властивостей є актуальною проблемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Запорізького державного медичного університету за темою "Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду п'яти- та шестичленних азагетероциклів та створення на їх основі лікарських препаратів" (№ держ. реєстрації 0102 U 002863) та Інституту фармакології і токсикології АМН України за темою "Дослідження антирадикальних та антиоксидантних властивостей похідних хіназоліну з метою пошуку фізіологічно активних сполук цитопротективної дії на моделі хімічного ураження печінки" (Постанова Президії АМН України №1/5 від 12 січня 2004 р.).
Мета і задачі дослідження. Розробка препаративних методів синтезу нових похідних [1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліну та [1,2,4]триазино[2,3-с]хіназоліну на основі 4-гідразино-хіназоліну.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
Ш вивчити можливість перебігу перегрупування Дімрота в ряду 1,2,4-триазоло- та 1,2,4-три-азино[с]хіназолінів та їх функціональних похідних за умов кислотного каталізу та термолізу;
Ш здійснити пошук прямих шляхів побудови зазначених трициклічних сполук виходячи з 4-гідразинохіназоліну як багатоцентрового нуклеофільного реагенту.
Об’єкт дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок