Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВО як нормативна основа формування правопорядку

ПРАВО як нормативна основа формування правопорядку

Назва:
ПРАВО як нормативна основа формування правопорядку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,31 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 
ПАНАРІНА Наталія Володимирівна

УДК 340.13
ПРАВО як нормативна основа
формування правопорядку
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор Петришин Олександр Віталійович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри теорії держави та права, академік Академії правових наук України
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович, Київський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри конституційного та міжнародного права;
кандидат юридичних наук, доцент Погрібний Ігор Митрофанович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри теорії та історії держави і права
Захист відбудеться “ 27 ” березня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70
Автореферат розіслано “ 25 ” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Л. Яроцький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі національними пріоритетами України є розбудова правової, соціальної, демократичної держави, інтеграція до європейської та світової спільнот з притаманними їм високими стандартами забезпечення прав людини, панування права, втілення його принципів та норм у правове життя суспільства. Визначені перспективи розвитку нашої держави зумовили актуалізацію проблеми формування правопорядку в Україні, його зміцнення та вдосконалення. Законодавчо визначається, що діяльність державного апарату та органів місцевого самоврядування в Україні спрямована на формування та забезпечення правопорядку. Його гарантування та захист становлять основне завдання всієї системи правоохоронних органів, які на міжнародному рівні визначаються як „органи з підтримки правопорядку”.
Незважаючи на важливість та актуальність проблематики правопорядку, яка має не тільки теоретичне, а й суто практичне значення, вона залишається недостатньо вивченою на доктринальному рівні. Принципові положення теорії правопорядку сформульовано в 60-80-х рр. минулого століття і ґрунтувалися вони на засадах радянської теорії права, яка відрізнялася ідеологічним монізмом та однобокістю наукових досліджень. Починаючи з 90-х рр. ХХ століття основні засади теорії права було суттєво переглянуто, проте новітні висновки та здобутки у сфері праворозуміння майже не інкорпоровано в сучасну теорію правопорядку, яка й нині містить низку принципових положень, що не відповідають вимогам розвитку юридичної науки та практики. Однією з таких проблем є питання нормативного впливу права на формування правопорядку, їх співвідношення та взаємодії, які потребують ґрунтовного переосмислення на основі сучасних методологічних підходів та здобутків в окремих напрямках теоретико-правових досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в межах державної цільової комплексної програми „Загальнотеоретичні проблеми правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави” (№ 0106u002283). Тема дисертації затверджена вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 5 від 22.12.2006 р.).
Мета і завдання дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРАВО як нормативна основа формування правопорядку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок