Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА (ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Загрузка...

ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА (ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА (ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,96 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
КОМАР АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 616.33–002.44–089.844–091–092.9
ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА
КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
(ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
14.03.04 патологiчна фiзiологiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
ТЕРНОПІЛЬ-2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Львiвському національному медичному унiверситеті імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України
Hауковий керiвник:
доктор медичних наук, професор, Гжегоцький Мечислав Романович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри нормальної фізіології
Офiцiйнi опоненти:
Доктор медичних наук, професор Ємельяненко Ірина Всеволодівна Івано-Франківська державна медична академія, МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології
Доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексієвич Харківський державний медичний університет, МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології
Провідна установа: Донецький державний медичний університет, МОЗ Ук-ра-їни, кафедра патологічної фізіології
Захист вiдбудеться 28 листопада 2003р. о 1200 год. на засiданнi спецi-алiзованої вченої ради К 58.601.01 у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, Україна, м. Терно-піль, Майдан Волі, 1.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Терно-піль, вул. Руська,12)
Автореферат розiсланий 24 жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
д.мед.н., професор Боднар Я.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Патогенетичнi механiзми гострих деструктивних пошкоджень слизової оболонки шлунка, методи їх лiкування та профiлактики рецидивiв є предметом дослiджень цiлого ряду наукових лабораторiй (А.А.Ша--лiмов, В.Ф. Саєнко, 1987-2001; А.А.Куригiн, В.В.Рум'янцев, 1992; Є.М.Па--насюк, О.Я.Скляров, 1988-2001; В.П.Спi-вак, В.П.Кришень, 1983-1998).
Hезважаючи на те, що виразкова хвороба шлунка лiкується медикаментоз-ними середниками, оперативному лiкуванню пiдлягає до 30% хворих (В.П.Кри--шень, В.П.Спiвак, 1983; А.А.Кузiн, В.В.Рум'янцев, 1992). Післяопераційні ускладнен-ня та рецидиви виразки вимагають додаткового дослi-дження ролi судинного фактора як у патогенезi гострих деструктивних пош-коджень слизової оболонки шлунка, так i в післяопераційному періоді.
Iшемiзацiя стiнки шлунка, яка неминуче супроводжує оперативне втру--чання на ньо-му, виникає внаслiдок значного зниження швид-костi кровото-ку в слизовiй оболонцi, осо-бливо в дiлянцi локалiзацiї виразки (Л.А. Ко-валь-чук, 1987), а це в свою чергу приводить до розладу бiляшлункової гемодинамiки (I.П.Hоркунас, 1989).
Така ситуацiя зумовлює доцільність розробки методики пластичної реваскуляризації стiнки шлунка з урахуванням відомих оперативних втручань на шлунку з приводу гострих деструктивних пошкоджень слизової оболонки.
Спроби виконати операцiї, спрямованi на реваскуляризацiю стiнки шлун-ка iз серозно-м'язо-во--го шару (Д.П.Чухрiєнко та спiвавт., 1989), круглої зв'язки печiнки або пристiн--кової очеревини (А.П.Подоненко-Богданова та спiвавт., 1981), не дали стiй-ких бажаних ре-зуль-татiв. Питання пластичної реваскуляри-зацiї стiнки шлунка при гострих деструктивних пошкодженнях сли-зової оболонки залишається недостатньо вивченим.
Відкритим залишається таке принципово важливе питання, як поєднан-ня функ-цiо-наль-них та морфологiчних змiн слизової оболонки шлунка в процесi ульцерогенезу та пiс-ля пластичної реваскуляризації Д. Лі-бермана-Меф-ферта (1989).
Сукупнiсть наведених даних свiдчить про актуальнiсть дослiджень даної проблеми для розкриття взаємозв'язку функцiональних та морфологiчних змiн в слизовiй оболонцi шлунка як тканини, яка володiє се-креторними, покривними, ендокринними клiтинами, функ-ції кожної з них є взаємопов'язані та взаємозумовлені (Ю.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА (ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок