Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах

Загрузка...

семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах

Назва:
семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,09 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА шевченка
РОГАЧ Леся Валер’янівна
УДК: 413. 164
семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах
10. 02. 15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Ужгородському державному університеті
Науковий керівник – доктор філологічних наук
Фабіан Мирослава Петрівна,
Ужгородський державний університет
професор кафедри англійської філології
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Кочерган Михайло Петрович
Київський державний лінгвістичний університет, завідувач кафедри загального та українського мовознавства
кандидат філологічних наук Шевченко Лариса Леонідівна,
Український мовно-інформаційний фонд НАН України, старший науковий співробітник відділу лінгвістики
Провідна установа – Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, відділ загального мовознавства
Захист відбудеться 23 червня 2000р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (252033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58, кімн. 10).
Автореферат розісланий 22 травня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Шахова Л.І.
Загальна характеристика роботи
Cучасна епоха – епоха науково-технічного прогресу – це невпинний потік наукових досягнень і відкриттів, а отже, такий обсяг науково-технічної інформації, що вимагає посиленої уваги до розвитку гуманітарних наук. Мова в цьому процесі пов’язана з наукою передусім своїм термінологічним лексичним пластом, у якому відображається соціально організована дійсність.
Поява сучасних технологій, інформатизація і комп’ютеризація переваж-ної більшості суспільних сфер життя ведуть до утворення нових співвідношень між термінологічними системами різних наук. Потреби сучасного науково-технічного спілкування сприяють розвитку і подальшому вдосконаленню мов-них засобів передачі інформації, серед яких основну роль відіграють слова та словосполучення, що називають і позначають поняття науки і техніки.
Актуальність дослідження пояснюється дедалі більшим посиленням взаємодії між загальновживаною лексикою і мовою спеціальних наук, а також тим фактом, що термінологія як частина лексико-семантичної системи мови не має чіткої гносеологічної і лінгвістичної межі з нетермінами. Цим пояснюється багато труднощів, які з’являються при виділенні власне термінологічних зако-номірностей та їх розмежуванні від закономірностей загальновживаної лек-сики. Серед великої кількості проблем, якими займаються сучасні термінологи, чи не найменш розробленою є проблема формалізованого дослідження семан-тики природної мови, що міститься в лексичних значеннях окремих слів. Тому формалізоване вивчення семантики лінгвістичних термінів як членів лексичної системи української та англійської мов підсилює актуальність нашого дослідження.
Об’єктом дослідження обрано лінгвістичні терміни української та англійської мов.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в руслі комплексної теми ”Мовні контакти і оно-масіологічні категорії в мовах різних систем”, що розробляється на кафедрі англійської філології Ужгородського державного університету.
Основною метою дисертаційної роботи є встановлення й розкриття се-мантичної основи лінгвістичних термінів української та англійської мов, а та-кож вияв особливостей їх функціонування у межах лексико-семантичної системи за-гальнолітературної мови.
Для досягнення мети дослідження вирішуємо такі завдання:
1)
розробка методики формалізованого дослідження лексичної семан-тики лінгвістичних термінів української та англійської мов;
1)
аналіз співвідношення між семантикою лінгвістичних термінів української та англійської мов;
1)
характеристика лексичного і семного складу лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах;
1)
виділення специфіки лексичної семантики лінгвістичних терміносистем віддаленоспоріднених мов.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок