Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті

закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті

Назва:
закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,01 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“Харківський політехнічний інститут”
Пітак Інна Вячеславівна
УДК 66.074
закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті
Спеціальність 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків- 2008


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент,
Моісеєв Віктор Федорович,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
професор кафедри хімічної техніки та промислової
екології.
Офіційні апоненти: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Фрумін Віталій Мусійович,
Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії, Міністерства промислової політики України м. Харків,
зав. лабораторії тепломасообмінної апаратури.
Кандидат технічних наук, доцент,
Лазненко Дмитро Олексійович,
Сумський державний університет, Міністерства освіти і науки України м. Суми,
доцент кафедри прикладної екології..
Захист відбудеться “05” червня 2008 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.05 Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитись у центральній науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Автореферат розіслано “21” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тимченко В.К.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Загальною тенденцією розвитку хімічної й суміжних галузей є збільшення кількості виробництв середньої й малої потужності, що обумовлено необхідністю розширення асортименту продукції, що випускається створенням виробництв, найчастіше мобільних, які здійснюють переробку промислових відходів. З іншого боку, слід зазначити жорсткість екологічних вимог до хімічних виробництв.
У цих умовах основними вимогами до обладнання для очищення газів є наступні: висока ефективність, стійкість роботи при широких коливаннях кількості та якості газу, що очищається, компактність, можливість комбінованого очищення газів.
Даним вимогам відповідають роторні вихрові апарати для мокрого очищення газів. Розробка таких установок робить можливим: підвищення ефективності очистки газоповітряних сумішей; значне зниження як основних виробничих витрат, так і витрат на монтаж. Це сприятиме, позитивному економічному ефекту за рахунок зменшення виробничих площ, а також зниження витрат на транспортування обладнання.
Інтенсифікація процесів тепломасопередачі у роторному вихровому апараті може бути досягнута за рахунок того, що взаємодія між фазами здійснюється в умовах підвищеної турбулентності потоків завдяки впливу ротора. Крім того, існує можливість створення високої площі поверхні міжфазного контакту в одиниці об'єму за рахунок утворення тонких плівок і дрібних крапель рідини й газу, тому теоретичне й експериментальне дослідження роторного вихрового апарату, розробка методів розрахунку конструктивних параметрів та вдосконалення його конструкції є актуальною задачею, рішення якої присвячена дана дисертаційна робота.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася у відповідності до планів проведення науково-дослідних робіт кафедри хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету «ХПІ» у галузі хімічної техніки та технології й стосується вивчення процесу очищення газоповітряних сумішей від пилу, розрахунків та розробки обладнання. Здобувач був виконавцем окремих розділів госпдоговірних тем «Дослідження фазового складу керамічної наплавки» (Д.Р. № 0107U009057), «Дослідження взаємодії глиноземвміщую чого заповнювача (корунд, шпінель, муліткорунд) з фосфатним зв’язуючим (поліфосфат натрію, АХФС)» (Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок