Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт

Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт

Назва:
Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,28 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАПЧАК
Валентина Олександрівна
УДК: 616.33/.002 – 036.13.085
Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт
14.01.02 – внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Луганськ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
ВАСИЛЮК Василь Миколайович,
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Гор-ба-чев-ського МОЗ України, професор кафедри госпітальної терапії №1
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, доцент
ГУБЕРГРІЦ Наталія Борисівна,
Донецький державний медичний уні-вер-ситет, про-фе-сор ка-фед-ри внут-ріш-ніх хвороб № 1
доктор медичних наук
ФАДЄЄНКО Галина Дмитрівна,
Інститут терапії АМН України (Харків), завідуююча відділен-ням гастроентерології
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), кафедра гастроен-терології та дієтотерапії
Захист дисертації відбудеться “25” травня 2001 року о 8 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Лу-ган-ському державному медичному університеті МОЗ України (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1; тел. 54-85-57)
З дисертацією можна познайомитися в бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річ-чя Оборони Луганська, 1; тел. 54-85-57)
Автореферат розісланий “23”квiтня року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор Коломієць В.І.
Загальна характеристика роботи
За останні роки відмічається зростання пи-то-мої ваги хворих на хронічний гастродуоденіт (ХГД), на який страж-дають, здебільшого, особи най-більш працездатного - молодого і середнього - віку (Богачев Р.С., 1996; Во-ло-шин О.І., Никула Т.Я., 1997; Бабак О.Я., 1999). Хронічний перебіг та певна три-валість захворювання в 17,4-22,8% випадків приводять в подальшому до формування виразки цибулини дванадцятипалої кишки (ДПК) (Ко-ма-ров Ф.І., Гребеньов А.Л., 1995). При виразковій хворобі та ХГД в слизовій оболонці шлунка і ДПК з явищами місцевого запалення постійно знаходяться мікроорга-ніз-ми, тоді як із неуражених ділянок вони не висіваються (Завадяк М.І., 1993). На думку багатьох вчених певну роль в патогенезі ХГД відіграє Helicobacter pylori (Н.рylori) (Островський І.М., 1998; Пере-дерій В.Г., 1999; Аруїн Л.І., 2000).
Актуальність теми. Постійної уваги заслуговують питання розробки ефективних пато-ге-нетично обгрунтованих ме-то--дів лікування та медичної реабі-лі-тації хворих на ХГД, в тому числі асоційований з Н.рylori (Нікула Т.Я., 1997; Ба-бак О.Я., 1999; Передерій В.Г., 1999; Хар-ченко Н.В., 1997, 2000; Фа-дє-єн-ко Г.Д., 1998, 2000). В оптимальному ва-ріанті терапія таких хворих повинна бути спрямованою не лише на ерадикацію Н.рylori, але ж і впливати на інші патогенетичні механізми хронізації патологічного процесу, тобто стимулювати захисні сили організму і нормалізувати імунологічний та метаболічний статус пацієнтів (Аруїн Л.І., 2000; Архій Е.Й., 2000; Прийма О.Б., 1997; Харченко Н.В., 1998, 2000). Основним при цьому є застосування антисекреторних засобів, блокаторів Н2-рецеп-торів гістаміну, а також антигелікобактерна терапія (Бабак О.Я., 1999; Фадєєнко Г.Д., 1998; Хар-ченко Н.В., 1997). Відомо, що ефективність існуючих схем лікування даного контингенту хворих складає в середньому 65-87%, що в більшості випадків залежить від чутливості Н.рylori до антибактеріальних препаратів. Тому, перспективним залишається удосконалення лікування цих хворих.
При роз-робці пато-ге-нетично обг-рун---то-ва-но-го під-ходу до ліку-ван-ня хворих на ХГД нашу увагу привернула мож--ли-вість використання в комплексній терапії даного захворювання комбінації нового імунокоригуючого препарату циклоферону та протизапального засобу етонію.
Циклоферон - сучасний вітчизняний фармакологічний засіб, який відноситься до групи низькомолекулярних синтетичних індукторів інтер-фе-рону (Єршов Ф.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок