Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,67 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІВАЩЕНКО ГАННА АНАТОЛІЇВНА
УДК 658.012.12: 339.137
ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і
управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків, 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Отенко Ірина Павлівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Воронкова Алла Еженівна,
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля,
завідуюча кафедрою менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності
кандидат економічних наук, доцент
Пилипенко Андрій Анатолійович,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
Провідна установа – Тернопільський державний економічний університет,
кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки
України, м. Тернопіль
Захист відбудеться “ 27 ” жовтня 2005 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “ 27 ” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах особливого значення набуває проблема підтримки на належному рівні конкурентоспроможності підприємств провідних галузей національної економіки, зокрема, машинобудівного комплексу і прориву їх на світовий ринок. Для визначення джерел конкурентоспроможності машинобудівним підприємствам необхідно дослідити фактори її формування.
У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність створення концепції комплексної оцінки організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з метою розробки на їх основі тактичних та стратегічних заходів управління їх конкурентоспроможністю.
Теоретична та методологічна розробка питань, пов’язаних з вирішенням проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, міститься в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Г. Л. Азоєв, І. М. Акімова, І. Ансофф, В. О. Винокуров, А. Е. Воронкова, А. П. Градов, П. В. Забєлін, Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим, Дж. Макартур, В. С. Пономаренко, М. Портер, Дж. Робінсон, М. М. Треньов, О. М. Тридід, Р. А. Фатхутдінов, А. Чандлер, О. П. Челенков, В. Г. Шинкаренко, М. Енрайт, А. Ю. Юданов та ін. Кожна із запропонованих даними авторами методик оцінки конкурентоспроможності підприємства з досить високим рівнем деталізації відображає той чи інший аспект проблеми, яка досліджується. Однак ці методики оцінки не дозволяють вирішити проблему щодо виявлення, обґрунтування та оцінювання організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства.
Актуальність означеної проблеми і зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, визначила його мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження відповідає плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету. В основу дисертації покладені теоретико-методичні і практичні розробки, що є частиною досліджень з науково-технічної роботи “Розроблення механізму управління потенціалом підприємства” (номер державної реєстрації 0104U007501) в рамках Державної науково-технічної програми “Економічні проблеми розвитку держави” та наукових досліджень за темою: “Управління потенціалом підприємства” (номер державної реєстарації 01031U000459), в яких автор брав безпосередню участь як виконавець.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок