Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,11 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ШАПОВАЛОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
УДК 159.928.22:316.46
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Академії управління МВС
Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент
Бажанюк Валентина Станіславівна,
Київський національний університет
внутрішніх справ, доцент кафедри
психологічних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, доцент
Мойсеєнко Лідія Анатоліївна,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу,
професор кафедри вищої математики
кандидат психологічних наук, доцент
Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри педагогічної та вікової психології
Захист відбудеться “5” грудня 2007 р. об 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Г.Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Г.Шевченка, 79.
Автореферат розіслано “ 5” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.Д.Белей


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Демократичні принципи розвитку суспільства, прихильність яким демонструє Українська держава, відкривають не лише широкі можливості для реалізації особистості, а й висувають нові вимоги до неї, зокрема розвитку її творчого потенціалу. В зв’язку з цим перед психологічною наукою постає низка важливих завдань, пов’язаних з пошуком шляхів формування творчої особистості.
Аналіз літератури свідчить про те, що окремі аспекти проблеми обдарованості були і залишаються предметом уваги багатьох дослідників (А.Біне, Т.Гарднер, Дж.Гілфорд, Д.Гоулман, В.Дружинін, О.Матюшкін, Р.Стернберг, Т.Сімон, Е.Торндайк, В.Шадриков, Р.Пономарьова, О.Яковлєва та ін.). Багато науковців вивчали обдарованість через її складові (соціальний інтелект, емоційний інтелект, креативність, організаційні здібності), підкреслюючи, що саме вони є провідними детермінантами у досягненні успіху. Психологічні характеристики обдарованості розглянуто в дослідженнях Г.Костюка, В.Моляко, Дж.Рензулі, Н.Лейтеса, С.Рубінштейна, Б.Тєплова, П.Торренса, та ін. Особливості спортивної обдарованості відображено в комплексних дослідженнях таких авторів, як В.Алабін, Л.Волков, Б.Кретті, В.Платонов, К.Сахновський, В.Філін та ін.
В межах психологічного забезпечення розвитку спортивної обдарованості особливої актуальності набувають питання вивчення мотивів, що зумовлюють вибір спортивної діяльності та її реалізацію. Загальні аспекти проблеми мотивації досліджувалися такими вченими, як М.Алдерман, М.Алексєєва, В.Асєєв, В.Бажанюк, Г.Балл, Л.Божович, М.Боришевський, В.Вілюнас, Р.Десі, С.Занюк, Г.Костюк, О.Леонтьєв, М.Магомет-Емінов, С.Максименко, А.Маркова, А.Маслоу, Т.Матис, М.Матюхіна, С.Москвичов, А.Орлов, В.Рибалка, Б.Розен, Х.Хекхаузен, П.Якобсон та ін.
Чимало досліджень присвячено вивченню мотивації досягнення успіху (Дж.Аткінсон, Б.Вайнер, К.Двек, Д.Макклелланд, Дж.Роттер, Ф.Хайдер та ін.).
Зазначені дослідження є досить вагомим внеском в психологічну теорію. Проте ступінь дослідженості психологічних засад організації процесу формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді до цього часу не були предметом спеціального наукового вивчення, що й зумовило вибір теми дослідження “Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах тематики пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2004-2009 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок