Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ / сторінка 5

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,74 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
07), Донецьким університетом економіки та права під час підготовки студентів юридичних та економічних спеціальностей (довідка № 201-299 від 21.08.07), у практичній діяльності Міністерством внутрішніх справ України (довідка № 7678/3ш від 11.05.07), Донецькою обласною радою ( довідка № 733-10 від 04.05.07).
Практична значущість дослідження полягає також в тому, що вони можуть використовуватись у навчальному процесі у вищих навчальних закладах як складова частина курсів “Теорія державного управління”, “Адміністративне право”, “Кадрова політика і державна служба” та ін., а також вченими під час вивчення проблем функціонування державної служби, здобувачами наукових ступенів, слухачами та студентами, працівниками кадрових служб.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним авторським дослідженням. Висновки й результати, у тому числі й ті, що характеризують наукову новизну, отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Окремі положення дисертаційного дослідження доповідались автором на конференціях, семінарах, засіданнях кафедр. Робота в цілому обговорювалася на засіданні кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Крім того матеріали дисертації пройшли публічну апробацію на таких конференціях: “Державне управління та адміністративна реформа в Україні” (Острог, 2000), “Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України” (Київ, 2001), “Захист прав, свобод та законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності” (Донецьк, 2001), “Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (Острог, 2005), “Проблеми взаємодії органів внутрішніх справ з населенням” (Донецьк, 2005).
Публікації. Основні положення дисертації, а також ряд проміжних висновків знайшли свого відображення у 9 публікаціях автора, які всі написані без співавторів, а 5 вийшли у наукових фахових виданнях.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 212 сторінок (з них основного тексту – 180 сторінок). Дисертація містить 3 рисунки, 2 таблиці, 1 додаток на 6 сторінках, список використаних джерел на 25 сторінках, що містить 300 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розглянуто її зв’язок з науковими програмами, визначені мета, завдання, об’єкт, предмет та методологічна основа дослідження, елементи наукової новизни роботи, особистий внесок здобувача, практичну і теоретичну значимість дослідження, надано інформацію щодо апробації дисертаційної роботи, її структури та кількості наукових публікацій.
У першому розділі “Державна служба та її роль у процесі реформування системи державного управління” досліджуються основні фактори, які зумовлюють значення державної служби як одного з основних елементів реформування системи державного управління, а також розглядаються основні теоретико-методологічні проблеми визначення поняття державної служби, класифікації видів державної служби, специфіки формування державної служби у сучасних демократичних державах.
Виділено декілька основних напрямів щодо визначення поняття “інститут державної служби” та його змісту: функціональний, соціологічний та правовий. З точки зору функціональної концепції державна служба розглядається як система забезпечення та реалізації основних функцій держави (як такі ці функції можуть варіюватися у залежності від типу політичної системи, політичного режиму та форми правління). Соціологічний аналіз інституту державної служби тлумачить її як: а) специфічний вид соціальної практики, що є спрямованим на дотримання і захист законних прав і свобод громадян, створення сприятливих умов для їх безпеки й гідного життя; б) діяльність особливого прошарку громадян, якими є державні службовці; в) відносини, які утворюються між державою і суспільством у процесі реалізації державним апаратом своїх функцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок