Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років

Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років

Назва:
Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,28 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
Кузьменко Віра Ульянівна
УДК 159.922.6:159.922.73:371.311.1
Психолого-педагогічні основи
розвитку індивідуальності дитини
від 3 до 7 років
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора психологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор,
дійсний член АПН України,
Бех Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання АПН України, директор.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,
Піроженко Тамара Олександрівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри психології;
доктор психологічних наук, професор,
Рибалка Валентин Васильович,
Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, завідувач відділу психології трудової
та професійної підготовки;
доктор психологічних наук, професор,
Коломінський Наум Львович,
Міжрегіональна академія управління персоналом, завідувач кафедри психології.
Провідна установа: Прикарпатський державний університет
імені В. Стефаника, кафедра педагогічної та вікової психології, Міністерство освіти і науки, м. Івано-Франківськ.
Захист дисертації відбудеться “21” червня 2006 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “_17__” травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. В. Долинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наш час характеризується докорінними суспільно-політичними, економічними та соціальними змінами, які зумовлюють трансформацію свідомості людей, їх ставлення до держави, суспільного та власного життя, культури, науки і освіти. Підвищується роль і значущість кожної особистості у внесенні та підтримці нових або реконструюванні старих цінностей, створенні матеріальної та духовної бази громадянського суспільства. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХI століття)”, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про дошкільну освіту”, “Базовий компонент дошкільної освіти в Україні” визначають пріоритети розвитку сучасної освітньої системи. Складниками цієї системи є гуманізація, демократизація, національна спрямованість освіти та індивідуалізація виховання й навчання.
Проблема розвитку індивідуальності – одна з найактуальніших у сучасній психології і вимагає нових стратегічних ліній для її вирішення. Проте ще не розроблено цілісної теорії, не існує науково-експериментально обґрунтованої концепції і методики розвитку індивідуальності дошкільника. У вітчизняній психології зберігається значний розрив між теоретико-експериментальними розробками та їх технологічним забезпеченням, що значно гальмує процеси впровадження гуманістичних тенденцій у практику освітньої діяльності.
Питанням індивідуального та диференційованого підходу до виховання та навчання дітей, які є засадничими при побудові загальної концепції розвитку індивідуальності, завжди приділялась увага. Видатні вітчизняні та зарубіжні філософи, педагоги і психологи минулого М. О. Бердяєв, М. Монтессорі, Ж. Піаже, Й.Г. Песталоцці, С.Ф. Русова, Ж.П. Сартр, Г.С. Сковорода, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський, В. Франкл, Ф. Фребель, С. Френе та інші наголошували на необхідності цінування своєрідності кожної людини, глибокого знання її індивідуальних відмінностей, розвитку в педагогів необхідних для цього професійних якостей, створення найбільш комфортних умов для навчання та виховання дітей.
Велике значення для розуміння структури індивідуальності, особливо компонентів індивідного (біологічного, об’єктивного) спрямування, що є складниками цієї структури, мають праці видатних психологів та фізіологів П.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок