Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментальне дослідження)

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментальне дослідження) / сторінка 3

Назва:
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,95 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Перебіг судомного синдрому у щурів в ранньому постнатальному періоді має більш виражений і стійкий характер, підтверджений в умовах генералізованих хронічних, а також посттравматичних судом. Вперше доведено, що в цих умовах відсутні протисудомні ефекти у карбамазепіну (КБЗ) та вальпроєвої кислоти (ВК), що дозволяє в комплексі говорити про те, що в основі стійкого характеру епілептогенезу і формування фармакологічної резистентності у щурів в ранньому періоді може лежати недостатність протиепілептичних механізмів - функціональної активності антиепілептичної системи мозку разом з активацією ендогенних проепілептогенних механізмів. Отримані результати є перспективними для розробки патогенетично обгрунтованих напрямків фармакотерапії резистентних форм епілепсії.
Теоретичні положення дисертації впроваджені в учбовий процес на кафедрах нормальної фізіології, загальної та клінічної патофізіології, гістології, цитології та ембріології, нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету та нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, внесок автора полягає у виборі напрямку, об'єму і методів дослідження, проведенні патентно-інформаційного пошуку з теми дослідження, формулюванні мети і задач дослідження, науковому аналізі та узагальненні одержаних результатів, формулюванні основних положень і висновків дисертації. Автор самостійно здійснила експериментальні дослідження, статистичну обробку одержаних результатів і публікацію основних положень роботи.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й отримали позитивну оцінку на ІІІ міжнародній конференції Української Протиепілептичної Ліги (Київ, 1999), IV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2000), ІІІ Національному Конгресі патофізіологів України з міжнародною участю (Одеса, 2000), республіканській конференції молодих учених “Актуальные вопросы диагностики и лечения неотложных состояний” (Донецьк, 2000), ІІ конференції Українського товариства нейронаук, присвяченій 70 річчю кафедри фізіології ДонДМУ ім. М.Горького (Донецьк, 2001), науковій конференції, присвяченій 160 річчю Національного медичного університету “Історія та сучасні досягнення фізіології в Україні” (Київ, 2001), XLV Міжрегіональній науково-практичній конференції (Тернопіль, 2002), науково-практичній конференції з міжнародною участю “І.М.Сєченов та одеська школа фізіологів”, присвяченій 175 річчю з дня народження І.М.Сєченова (Одеса, 2004).
Публікації. Результати дисертації опубліковано у 13 наукових працях, з яких 4 статті у наукових журналах ВАК України (дві – особисті).
Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 172 сторінках машинопису; вона складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів результатів дослідження, аналізу й узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел. Роботу ілюстровано 8 таблицями і 35 рисунками. Список використаної літератури нараховує 328 джерел, з яких 63 – вітчизняні, 265 – іноземні.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи досліджень. Експериметальні дослідження проведені за умов гострого і хронічного експерименту на 200 дорослих (6 місячних) щурах лінії Віcтар і 250 20-денних щурах лінії Віcтар, яких утримували в звичайних умовах віварію.
Генералізовані cyдoми у інтактних щурів та щурів після нанесення черепно-мозкової травми (ЧМТ) викликали за допомогою агоністу рецепторів збуджуючих амінокислот каїнової кислоти (КК). Каїнову кислоту (”Sigma”, USA) розчиняли в 0,9 % фізіологічному розчині NаСl і вводили внутрішньоочеревинно в дозах 5, 8, 10 і 15 мг/кг: розчини готували безпосередньо перед введенням. Крім того, для індукції генералізованих судом у дорослих щурів використовували також ПТЗ (в дозах 5, 15, 30 і 45 мг/кг, в/очер) і ПКТ (”Sigma”, USA; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 і 2,0, в/очер), конвульсивні ефекти яких пов’язані з компрометацією ГАМК-ергічного гальмування (Woodburry D.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок