Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.)

Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.)

Назва:
Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
45,64 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Донецький національний університет
Журба Михайло Анатолійович
УДК 94(477) (1-22) “1920/1930”
Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності
(20-30 рр. ХХ ст.)
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Донецьк – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії слов’ян і народознавства Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ).
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор,
Алексєєв Юрій Миколайович,
ректор Київського славістичного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
Наулко Всеволод Іванович,
завідувач відділом пам’яток духовної культури
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України
доктор історичних наук, професор,
Морозов Анатолій Георгійович,
завідувач кафедри новітньої історії
Черкаського державного
університету ім. Богдана Хмельницького
доктор історичних наук, професор,
Панченко Петро Пантелеймонович
завідувач відділом сучасної історії України
Інституту історії України НАН України
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії України, м.Київ
Захист відбудеться 21 березня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24,
ІІ корпус, ауд. 32.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розіслано “ 20 ” лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Крапівін
______________________________________________
Підписано до друку 30.01.2003 р. Формат 60х90/16.
Ум.друк.арк. 1,9. Обл.-вид.арк. 1,9.
Тираж 100. Зам. 34.
______________________________________________
Видавництво “Науковий світ”®
Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
03150, м.Київ-150, вул. Горького, 51, оф. 1211.
227-01-89, 419-38-44
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В умовах становлення сучасної української спільноти та структуризації відносин між окремими соціальними групами й державою, виникає необхідність вивчення досвіду діяльності громадських об’єднань колишнього Союзу РСР, зокрема, визначення їх місця в національній та міжнародній політиці більшовицького режиму у міжвоєнну добу. Без урахування цього аспекту неможливо уявити реальні чинники формування суспільних настроїв, роль окремих соціальних верств у суспільному житті. На сучасному етапі – коли на зміну одним політичним партіям і пов’язаним із ними громадським організаціям приходять нові – від того, яке місце вони займуть у суспільстві і на яких засадах діятимуть, в значній мірі буде залежати доля України та її роль у світовій геополітиці. Традиції широкого громадського самоврядування, що існують у Європі, та завдання українського суспільства, які полягають у форсованій інтеграції у європейські структури, вимагають усвідомлення організаційного зв’язку між різними групами громадських об’єднань та апаратом держави. При цьому, серед чільних завдань одним із головних є з’ясування парадигми функціонування системи радянських громадських об’єднань у середовищі селянства в умовах формування тоталітарного режиму. Адже феномен більшовизму виявив себе, насамперед, у встановленні диктаторського режиму, що офіційно репрезентував волю індустріального робітництва з відповідною ідеологією класового пролетарського інтернаціоналізму в країні, де селяни становили переважну більшість населення.
Значимість об’єктивного аналізу цих процесів посилюється з огляду на полінаціональність сучасної української держави. Зрозуміти загальний комплекс міжнаціональних проблем, які дісталися незалежній Україні від радянського минулого, виробити конструктивні підходи до їх вирішення можливо лише за умови відтворення реальної історії усіх етногруп республіки як у площині їх конституйованого, державно-правового статусу, так і у сфері господарсько-культурної громадської самодіяльності на різних етапах існування тоталітарної системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок