Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах

ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах

Назва:
ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,44 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Голоядова Тетяна Олексіївна
УДК 35.08:334.722.8
ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах
Спеціальність 12.00.07 – теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - | доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України
Васильєв Анатолій Семенович,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, завідувач кафедри адміністративного та підприємницького права.
Офіційні опоненти: | доктор юридичних наук, професор
Пахомов Іван Микитович,
Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри правознавства;
кандидат юридичних наук, доцент
Комзюк Анатолій Трохимович,
Національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.
Провідна установа: | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться “27” грудня 2002 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “25“ листопада 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Взятий Україною курс на формування ринкових відносин об’єктивно вимагає становлення адекватних їм організаційно-правових форм господарювання. Конституція України проголосила і гарантувала право громадян на власність, на вибір професії та роду трудової діяльності, на об’єднання в організації, в тому числі для задоволення своїх економічних потреб. Протягом останнього десятиліття ХХ століття в нашій країні почав активно відроджуватися інститут господарських товариств, серед яких особливе місце займають товариства акціонерні. В цій організаційно-правовій формі підприємницької діяльності утворено більшість нових великих і середніх підприємств, банків, страхових організацій, інвестиційних фондів тощо. В наш час в Україні нараховується близько 35 тис. акціонерних товариств, значна частина з них утворена в процесі реформування державного і комунального майна шляхом обміну приватизаційних і компенсаційних сертифікатів на акції підприємств. Це дозволило 40 % громадян України стати власниками акцій і одержати можливість брати участь в управлінні акціонерними товариствами. Таким чином, в наш час акціонерні товариства відіграють істотну роль в економіці країни, справляючи певний вплив на формування товарних і фінансових ринків та інші важливі економічні процеси.
Будь-яке акціонерне товариство – це колективний суб’єкт, тобто його утворює колектив людей, об’єднаних певною спільною метою. У розв’язанні проблем сучасності в найрізноманітніших сферах суспільного життя одним із основних напрямків є подальше удосконалення системи управління, яке неможливе без удосконалення роботи з кадрами. В наш час послідовно утверджується новий погляд на кадри або персонал організації як на один із її ключових ресурсів. Він відображає реальне підвищення ролі людського фактору в дія-льності організації, зростання залежності цієї діяльності від якості, мотивації та характеру використання персоналу в цілому і кожного працівника окремо. Вкладення у людські ресурси та у кадрову робо-ту розглядається як довгостроковий фактор конкурентноздатності та успішного функціонування організації. Цією обставиною пояс-нюється особливе значення розробки проблем управління персона-лом та практичного втілення його сучасних форм.
Проте, проблеми управління персоналом в акціонерних товариствах спеціально не вивчались, в існуючих наукових працях ці питання досліджувались фра-гментарно або в рамках ширшої управлінської проблематики, без комплексного підходу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок