Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ

ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ

Назва:
ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,44 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ
ШАХНІН Дмитро Борисович
УДК 547.339.2 : 547.853.7
ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ
У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ
02.00.10 – біоорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор
ДРАЧ Борис Сергійович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних
гетероциклічних основ
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук
ВОВК Андрій Іванович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
завідувач відділу хімії фотосинтезу
доктор хімічних наук
ТОЛМАЧОВ Андрій Олексійович,
Інститут органічної хімії НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра органічної хімії
Захист відбудеться 10 березня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02660, Київ-94, вул. Мурманська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02660, Київ-94, вул. Мурманська, 1.
Автореферат розісланий 5 лютого 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д. М. Федоряк.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Похідні піримідину, як відомо, відіграють винятково важливу роль в процесах життєдіяльності. Досить нагадати, що піримідиновий фрагмент входить у структуру багатьох моно-, оліго- та полінуклеотидів, нуклеозидів та інших біоактивних сполук як природного, так і синтетичного походження. До останніх, зокрема, належать ациклічні аналоги нуклеозидів, серед яких вдалося знайти ефективні бактерицидні та антивірусні препарати. Для прикладу вкажемо на ацикловір – унікальний препарат для лікування герпесних інфекцій, а також на ациклонуклеозиди типу HEPT, які є ефективними інгібіторами зворотної транскриптази вірусу набутого імунодефіциту людини, що може бути використано для лікування СНІД.
Таким чином, розробка оригінальних підходів до синтезу важкодоступних або невідомих раніше типів ациклічних аналогів нуклеозидів має для біоорганічної хімії особливу актуальність не тільки в науковому, але і в практичному аспекті.
До таких перспективних підходів слід віднести і розробку зручної методології синтезу ациклонуклеозидів на основі фосфонієвих похідних піримідинових основ, яка здійснена в цій роботі. Хоча деякі фосфонієві похідні нуклеозидів і були відомі до наших досліджень, вони не відігравали помітної ролі в загальних нуклеозидних синтезах, бо фосфонієві реагенти застосовувались лише для специфічної модифікації вже відомих нуклеозидів. Тому подальше розширення можливостей так званих фосфонієвих синтезів нуклеозидів та їх ациклічних аналогів є цілком актуальним.
Зв’язок роботи з науковими планами та темами. Робота викону-валась в рамках планової бюджетної тематики 1994–1998 рр. відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ НАН України та була підтримана Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса (грант №PSU063123 1995–1996 рр.).
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягала у розробці оригінальної методології одержання нових типів ациклонуклеозидів на основі фосфонієвих похідних піримідинових основ і виясненні переваг такого підходу порівняно з традиційними нуклеозидними синтезами. Важливими завданнями при виконанні роботи були такі:
1)
розробка препаративних синтезів фосфонієвих ілідів піримідино-вого ряду;
1)
дослідження регіоселективності їх алкілювання та гідрокси-алкілювання ;
1)
вивчення лужного розщеплення фосфонієвих похідних ацикло-нуклеозидів.
Наукова новизна одержаних результатів. На основі доступних поліцентрових фосфонієвих реагентів трьох типів:
розроблені зручні синтези С5-фосфонієвих похідних 4-гідрокси-, 4, 6-дигідрокси-, 4-гідрокси-6-меркапто- і 4,6-димеркаптопіримідинів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок