Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

Загрузка...

Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі / сторінка 10

Назва:
Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,77 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
освіти, 2000. – Вип. 18. - С. 67-75.
6. Болотіна В.Ю. Навчально-виховна довершеність уроку зарубіжної літератури як результат творчої самореалізації вчителя // Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики / Зб. наук. праць. - К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 215-222.
7. Болотіна В.Ю. Творчий підхід до морального виховання учнів у процесі позакласної роботи із зарубіжної літератури // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки / Зб. наук. праць. - Київ – Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2000. – Вип. 17. - С. 164-167.
8. Болотіна В.Ю. Учбові програми та підручники із зарубіжної літератури та їх морально-виховний потенціал // Психолого-педагогічне забезпечення навчально-професійної діяльності / Зб. наук. праць. – Запоріжжя: Запорізький обласний ІВВ, 1998. - С. 26-30.
9. Болотіна В.Ю. Теоретичні основи морального виховання учнівської молоді в сучасних умовах // Учебно-воспитательный процесс в вузе и школе: пути его развития и усовершенствования / Зб. праць Міжнар. наук.-практ. конф. – Ровно: АПН України, Рівненський економ.-гуман. ін-т; педаг. ін-т ім. Дьордя Бешенеї, 1999. – Ч. 3 - С. 90-93.
10. Болотина В. Ю. Семинарские занятия и их роль в активизации процесса обучения й воспитания старшеклассников // Активизация учебной деятельности школьников / Материалы Всеукр. научно.-практ. конф. - Кривой Рог: Криворожский пед. ин-т, 1995, - С. 140-142.
11. Болотіна В.Ю. Моральне виховання учнів у процесі вивчення літератури в школах нового типу // Підготовка педагогічних кадрів і діяльність закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці: “Прут”, 1998. – С. 355-359.
Болотіна В. Ю. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2000.
Дисертацію присвячено питанню активізації процесу морального виховання учнів старших класів під час вивчення зарубіжної літератури, пошуку шляхів удосконалення навчально-виховної діяльності старшокласників. Теоретично обгрунтовано, що цілеспрямована робота з формування та розвитку в старшокласників морально цінних якостей на уроках та позаурочних заняттях із зарубіжної літератури сприяє виробленню в них стійких моральних переконань. Робота з морального виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури буде плідною, якщо учні не тільки отримають, а й реалізують засвоєні моральні знання у своїх вчинках, виявлять прагнення до морального самовдосконалення засобами самовиховання. Експериментально підтверджена ефективність використання активних форм навчально-виховної діяльності й міжпредметних зв'язків у процесі вивчення зарубіжної літератури старшокласниками.
Ключові слова: моральне виховання, самовиховання, педагогічна модель, активні форми, міжпредметні зв'язки, старшокласники, зарубіжна література.
Болотина В. Ю. Нравственное воспитание старшеклассников в процессе изучения зарубежной литературы. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Институт проблем воспитания АПН Украины. – Киев, 2000.
Диссертация посвящена вопросу активизации процесса нравственного воспитания старшеклассников в процессе изучения зарубежной литературы в старших классах общеобразовательной школы, поиску путей усовершенствования учебно-воспитательной деятельности старшеклассников. Теоретически обусловлено, что целенаправленная работа по формированию и развитию у школьников нравственно ценных качеств на уроках и внеурочных занятиях по зарубежной литературе способствует формированию у них стойких нравственных убеждений.
Работа по нравственному воспитанию старшеклассников в процессе изучения зарубежной литературы будет плодотворной, если ученики не только получат, но и реализуют усвоенные нравственные знания в своих поступках, проявят стремление к нравственному самоусовершенствованию посредством самовоспитания.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок