Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

Загрузка...

Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,77 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інститут проблем виховання АПН України
Болотіна Вікторія Юріївна
УДК 37.035
Моральне виховання старшокласників
у процесі вивчення зарубіжної літератури
в загальноосвітній школі
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2001
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність проблеми. Проголошення державної незалежності викликало значні зміни в житті українського народу, переоцінку й оновлення усіх сфер його діяльності, зокрема, у пошуку нових засобів виховання підростаючого покоління.
За останні роки зросла потреба піднести моральне виховання особистості на якісно новий рівень, посилити його результативність. Тому особливого значення набувають у наш час такі категорії морального виховання, як "моральна культура", "моральна потреба", "моральна рефлексія". Однією з важливих умов багатства моральних потреб, почуттів та переживань є інтелектуальний розвиток людини.
Неоціненний вплив на людину, її душу має художня література. Значущість гуманітарних знань, прилучення підростаючого покоління до художніх шедеврів літератур різних народів, виховання у молоді духовно-естетичних потреб та формування прагнення пізнати здобуті народами світу духовні цінності зумовили необхідність перегляду структури і змісту шкільної літературної освіти.
У викладанні зарубіжної літератури набула актуальності естетико-гуманістична сутність художніх творів, загальнолюдські цінності, закладені в них. У зв’язку з цим курс зарубіжної літератури позбавляється літературних догм і підпорядковується меті збагачення знань і уявлень учнів про світ та людину.
Дослідження проблеми морального виховання старшокласників засобами художньої літератури грунтується на фундаментальних дослідженнях в галузі морального ставлення до навколишнього світу, концептуальних положеннях морального виховання.
Концепція дослідження. Проблему морального виховання старшокласників розглядаємо як цілеспрямований процес морального розвитку особистості в системі навчальної діяльності на матеріалі художньої літератури. Центральною ідеєю концепції дослідження є положення про те, що моральне виховання як інтегральне явище відображає органічний взаємозв’язок вищих моральних цінностей.
Аналіз стану дослідженості питань морального виховання старшокласників свідчить про постійну увагу вчених різних галузей знань до питань моралі і моральності на методологічному, теоретичному та практичному рівнях.
Так, на методологічному рівні проблема відображена в працях античних філософів (Арістотель, Платон, Сократ), представників класичної філософії (Г.В.Ф. Гегель, І. Кант, Л.Фейєрбах), української філософії (Г.С. Сковорода, Я. Козельський, П.Д. Юркевич). Проблеми моральності вивчалися й сучасними філософами (С.Ф. Анісімов, О.І. Левицька, О.Г. Дробницький, А.І. Титаренко, Г.М. Філонов, О.П. Целікова, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський, Т.І. Ящук).
Формування моральної свідомості та почуттів стало об'єктом вивчення психологів (І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, О.І. Гришанова, Л.І. Божович, В.0.Крутецький, А.Г. Ковальов, Г.С. Костюк, Л.В. Долинська, Н.В. Чепелєва, Д.Ф. Ніколенко, О.В. Скрипченко).
У працях О.Д. Ярмоленка, І.В. Бужиної, З.І. Васильєвої, М.М. Аплетаєва, Р.К. Атаманова розглядаються окремі аспекти морального виховання в процесі навчання.
Педагогічні теорії обгрунтовані в роботах О. Сухомлинської, О.М.Олексюк, Л.М.Ващенко, І.А. Зязюна, Б.С. Кобзаря, І.С. Мар'єнка, Г.М.Мальковської, М.Д. Ярмаченка, Н.0. Ткачової, Є.В.Бондаревської, І.Ф.Свадковського та ін.
Методичні поради знаходимо в дослідженнях Н.Й. Волошиної, Т.Є. Буженко, Н.Ю. Не-вярович, О.В. Слоньовської, в яких віддзеркалені проблеми морального виховання школярів у процесі вивчення літератури.
Моральне виховання є об'єктом дослідження і сучасних зарубіжних вчених (П. Еббс, Л.Рейд, В. Штейн, Є.Уілсон, Є. Сторр, Р. Гіпсон). Ця проблема знайшла відображення і в ряді теоретичних журналів “Рідна школа” , “Зарубіжна література”, “Філологічні науки”, “Всесвітня література” та ін.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок