Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ

Назва:
СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,83 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Овчаренко Юрій Михайлович
УДК 539.292.539.2
СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI
МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ
ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА
ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ
01.04.07 _фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми-1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті,
Міністерство освіти України.
Науковий керівник _ доктор фізико-математичних наук, професор
Проценко Іван Юхимович, Сумський державний університет, завідувач кафедри прикладної фізики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Панчеха Петро Олексійович, Харківський державний політехнічний університет, професор кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліотехніки;
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Колот Володимир Якович, Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру, Харківський фізико-технічний інститут, начальник відділу.
Провідна установа _ Харківський державний університет.
Захист відбудеться “23” вересня 1999 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 244007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. 216, корп. ЕТ.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий “20” серпня 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А. Борисенко


ВСТУП
Дослідження електрофізичних властивостей і кристалічної будови тонких плівок металів, напівпровідників, сплавів та ін. дозволяють вивчати явища (розмірні ефекти), які виражені дуже слабо в масивних зразках і представляють інтерес не тільки для подальшого розвитку мікроелектроніки та багатьох галузей науки і техніки (оптики, космічної та атомної промисловості, НВЧ техніки та ін.), але й для більш глибокого розуміння фундаментальних питань фізики твердого тіла.
Останнім часом ведуться дослідження багатошарових плівкових структур на основі металів та напівпровідників, де виявляють себе особливості, пов’язані з розсіюванням носіїв електричного струму на межах розділу шарів, із зміною знака температурного коефіцієнта опору (ТКО) у багатошарових плівках, компоненти яких відрізняються знаком ТКО та ін.
Менш вивченими, але досить цікавими є питання про фізичні властивості металевих плівок з напівпровідниковим або металевим покриттям у декілька моношарів. Інтерес до цих об’єктів викликаний цілим рядом факторів:

можливістю модифікації властивостей поверхні базової плівки шляхом нанесення покриття;
– утворенням поверхневих сплавів та хімічних сполук атомами покриття та базової плівки з відмінними, ніж у масивних зразках, властивостями;
– пасивацією поверхні базової плівки;
– можливою зміною параметрів електропереносу (коефіцієнта дзеркальності поверхні плівки (p), коефіцієнтів проходження (r) та розсіювання (R) носіїв електричного струму на межі кристалітів) після нанесення покриття та відпалювання.
Домінуючий вплив на характер електрофізичних властивостей вакуумних конденсатів мають дифузійні процеси (сукупність явищ, пов’язаних з дифузією атомів покриття, газів залишкової атмосфери по межах зерен, поверхні та в об’єм решітки зразка) та хімічна взаємодія з чужорідними атомами під час конденсації та термообробки.
Дослідження процесів взаємодії атомів металу і газів під дією пучка електронів дозволяють зробити оцінку частки непружно розсіяних (НР) електронів та змоделювати можливі процеси на поверхні плівки при термообробці. Усе це і зумовило вибір теми та постановку задач даної роботи.
Актуальнiсть теми. Результати експериментальних досліджень вказують на те, що, змiнюючи умови конденсацiї (ступiнь i склад вакууму, швидкiсть конденсацiї, температуру пiдкладки), можна змiнювати фазовий i хiмiчний склад, фiзичнi та структурнi властивостi напилюваних плiвок. Так, у серії робіт В.С. Когана із співробітниками [див.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок