Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні

Загрузка...

Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні / сторінка 5

Назва:
Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,38 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
), „Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій” (Вінниця, 2003р.), „Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми” (Ірпінь, 2003р.), „Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки” (Одеса, 2004р.), „Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій” (Вінниця, 2004р.), міжнародна науково-практична конференція „Проблеми розвитку фінансової системи України” (Сімферополь, 2005р.), „Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки” (Одеса, 2005р.).
Публікації. Результати дисертації опубліковані автором у 11 наукових працях загальним обсягом 4,2 др. арк., з них особисто автору належить – 4,1 др. арк., у тому числі 7 публікацій обсягом 3,1 др. арк. у наукових фахових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, основний зміст роботи викладено на 182 сторінках, список використаних джерел включає 261 найменування на 20 сторінках. Дисертація в основному тексті містить 13 таблиць та 14 рисунків, має 24 додатка на 28 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі розкрито актуальність теми, ступінь дослідження проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано мету та завдання дослідження. Визначено наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення, а також ступінь апробації.
У першому розділі „Теоретичне підґрунтя розвитку міжбюджетних відносин” проведено дослідження щодо визначення суті, необхідності існування міжбюджетних відносин, упорядковано інструментарій.
Міжбюджетні відносини є важливою складовою бюджетної системи, та відображають систему зв’язків між органами влади різних рівнів, відносно організації внутрішніх, щодо бюджетної системи, потоків ресурсів під час горизонтального та вертикального бюджетного вирівнювання (якому передує розподіл повноважень між рівнями влади та управління і відповідне формування власної доходної бази кожної складової бюджетної системи, а також розмежування закріплених доходів).
Автором проведено порівняльний аналіз сутностей категорій “міжбюджетні відносини”, “бюджетне регулювання”, “фінансове вирівнювання”. Запропоновано розмежовувати зміст дефініцій “бюджетне регулювання” та “міжбюджетні відносини” за роллю, яку відіграють бюджетні показники (виступають об’єктом регламентування розподільчих процесів або розглядаються як інструменти, важелі управління економікою). Тому міжбюджетні відносини визначено як складову бюджетного регулювання. Фінансове вирівнювання розглядається як система відносин та заходів щодо усунення фіскальних дисбалансів шляхом перерозподілу бюджетних ресурсів по вертикалі між різними рівнями влади і по горизонталі між різними територіями, у зв’язку з чим можна вважати поняття “фінансове вирівнювання” та “міжбюджетні відносини” тотожними. Відносини, що виникають у процесі перерозподілу бюджетних ресурсів під час фінансового вирівнювання становлять сутність міжбюджетних відносин.
Міжбюджетні відносини є елементом бюджетного механізму та бюджетного процесу. На підставі досліджень особливостей регулювання відносин між бюджетами України на кожній стадії бюджетного процесу зроблено висновок про необхідність його максимального перенесення на етап планування бюджетів, що надасть роботі органів державної влади та місцевого самоврядування більше самостійності, рівномірності та плановості.
Отже, міжбюджетні відносини розглядаються як процес і одночасно як відносини між ланками бюджетної системи України, які пов’язані з перерозподілом бюджетних коштів з метою збалансування обсягів видатків органів влади різних рівнів, обумовлених законодавчо наданими повноваженнями та делегованими функціями, та їх доходами.
Об’єктивна потреба в існуванні відносин між бюджетами полягає в необхідності здійснення вирівнювання фінансових можливостей:
- адміністративно-територіальних одиниць одного рівня через нерівномірність надходжень бюджетних ресурсів внаслідок різного соціально-економічного розвитку (горизонтальне вирівнювання);
- різних рівнів влади внаслідок особливостей розподілу повноважень по вертикалі влади та управління (вертикальне фінансове вирівнювання).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок