Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

Назва:
РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,02 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 
ГАЛА ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
УДК 615.1 : 614.27
 
РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ
ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
 
 
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі організації та економіки фармації Національної фармацевтичної академії України Міністерства охорони здоров'я України.
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор
НЕМЧЕНКО Алла Семенівна,
Національна фармацевтична академія України,
професор кафедри організації та економіки фармації.
Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор
ТОЛОЧКО Валентин Михайлович,
Національна фармацевтична академія України,
перший проректор, завідувач кафедри управління
та економіки фармації Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів фармації;
доктор фармацевтичних наук, професор
ВОЛОХ Дмитро Степанович,
Національний медичний університет
ім. О.О.Богомольця МОЗ України,
завідувач кафедри організації та економіки фармації.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра організації і
економіки фармації.
Захист відбудеться “8” листопада 2002 р. о 1000___годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національній фармацевтичній академії України (61002, м.Харків, вул.Пушкінська, 53).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної
фармацевтичної академії України (61168, м.Харків, вул.Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “_4__” жовтня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М.Малоштан
1
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Самолікування – невід'ємна складова частина су-часної системи охорони здоров'я. Нині частка ОТС-ліків на світовому фар-мацевтичному ринку становить 15–33%. В Україні наказ МОЗ України №233 від 25.07.1997 р. регламентує безрецептурний відпуск 678 торговельних назв препаратів, що складають 15% від загальної кількості лікарських засобів.
Самостійне лікування поряд із розширенням прав споживача на участь у лікувальному процесі підвищує його відповідальність за стан свого здо- ров'я. Умовою успішного самолікування є зростання рівня загальної культу-ри і знань населення з питань медицини, а також відповідні ефективні й без-печні ліки. Санітарно-просвітницька робота серед населення дозволить зро-бити процес самолікування контрольованим.
Із вищевказаних причин актуальним є вивчення організації відпуску препаратів без рецепта в нашій країні й за кордоном та розробка концепції самолікування і безрецептурного відпуску препаратів населенню в Україні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт На-ціональної фармацевтичної академії України (номер державної реєстрації 0198U007009) та проблемної комісії “Фармація” МОЗ України.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розробка основних принципів концепції відповідального самолікування та безрецептурного від-пуску лікарських засобів населенню в Україні, а також підходів до форму-вання асортименту безрецептурних препаратів на прикладі ненаркотичних аналгетиків (ННА) і нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ).
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: –
вивчити й узагальнити дані наукової літератури щодо сучасного стану ор-ганізації відпуску препаратів без рецепта лікаря в Україні й за кордоном;–
розробити критерії віднесення ліків до переліку безрецептурних; –
запропонувати модель упровадження в Україні концепції відповідального самолікування та безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню;–
розробити проект тимчасового положення про організацію безрецептурних лікарських засобів в Україні;–
дослідити сучасний асортимент ОТС-ліків та його фірмову структуру на вітчизняному фармацевтичному ринку;–
дослідити ставлення працівників охорони здоров'я і громадян до самоліку-вання, виявити наявні проблеми;–
визначити швидкість реалізації ННА, НПЗЗ, їх аналогів у аптечній мережі;–
провести аналіз динаміки цін на безрецептурні ННА і НПЗЗ; –
провести аналіз цінової еластичності попиту;
2–
проаналізувати структуру споживацьких переваг;–
розробити методику формування оптимального асортименту безрецептур-них препаратів для підприємств фармацевтичної галузі на прикладі ненарко-тичних аналгетиків і нестероїдних протизапальних засобів;–
запропонувати нові форми санітарно-просвітницької роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ДО БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок