Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ

РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ

Назва:
РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,07 KB
Завантажень:
254
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ
БЕРЕЖНА Лідія Григорівна
УДК 615.9: 615.281
РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ
14.03.06 – токсикологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в |
Інституті фармакології та токсикології АМН України
Науковий керівник | - доктор біологічних наук, професор КОВАЛЕНКО Валентина Миколаївна, Інститут фармакології та токсикології АМН України, завідувач відділом загальної токсикології
Офіційні опоненти | - доктор медичних наук ЛІТВІНОВА Надія Володимирівна, Інституті фармакології та токсикології АМН України, головний науковий співробітник відділу біохімічної фармакології
- доктор біологічних наук ЛЕОНЕНКО Ольга Броніславівна, Інститут медицини праці АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії медико-біологічних критеріїв виробничих впливів
Провідна установа | Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України
Захист дисертації відбудеться 11.10.2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01 при Інституті фармакології та токсикології АМН України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фармакології та токсикології АМН України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14).
Автореферат розісланий 09.09.2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.550.01
кандидат біологічних наук І.В. ДановаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження останніх десятиріч показали, що система цитохромів Р-450 печінки відіграє провідну роль у біотрансформації великої кількості хімічних речовин як ендогенного, так і екзогенного походження. В результаті реакцій за участі монооксигеназної системи досить часто утворюються високореактивні токсичні інтермедіати, які не знешкоджуються в реакціях кон’югації у другій фазі метаболізму. Це є причиною пошкодження печінки за дії значної кількості ксенобіотиків, що піддаються біотрансформації із залученням цитохрому Р-450 [D.P. Josephy, P.F. Guengerich, J.O. Miners, 2005].
З огляду на високу індуцибельність, важлива роль в механізмах токсичної дії речовин на печінку належить етаноліндукованій ізоформі цитохромів – цитохрому Р-450 2Е1 (CYP 2E1) [G. Ekstrom, M. Ingelman-Sundberg, 1999]. За його участі відбувається біотрансформація ряду низькомолекулярних речовин, що належать до класів спиртів, альдегідів, кетонів, багатьох ароматичних сполук, включаючи фармакологічні засоби - парацетамол, хлорзоксазон, теофілін та ін. При цьому утворюються, здебільшого, реакційноздатні метаболіти, які взаємодіють з макромолекулами гепатоцитів, викликаючи різноманітні порушення їх структури та функціонування [S. Zhou et al., 2005]. Крім того відомо, що активація CYP 2E1 супроводжується утворенням активних форм кисню, здатних призводити до модифікації структури макромолекул та стимулювати перекисне окиснення ліпідів [S. Tafazoli, D.D. Spehar, P.J. O'Brien, 2005].
Існує припущення, що до індукторів CYP 2E1 належить ізоніазид - гідразид ізонікотинової кислоти – фармакологічний засіб, який широко застосовується для профілактики та лікування туберкульозу [T.V. Brody, J. Larner, K.P. Minnevan, 1998]. Встановлено, що у 10-20 % пацієнтів, які приймають ізоніазид протягом тривалого часу, мають місце ушкодження печінки, а у 20 із 1000 осіб формується блискавичний гепатит, який може призводити до фатальних наслідків [M.F. Stewart, A.J. Freemont, T. Richardson, 1995]. Вважають, що молекулярною основою ушкодження клітин печінки може служити утворення реактивних інтермедіатів одного з метаболітів ізоніазиду, ацетилгідразину, в результаті його активації за участю системи CYP 2E1 [J.A. Timbrel, 1991]. Однак, є дані протилежного характеру, за якими ізоніазид виступає інгібітором ряду ізоформ цитохрому Р-450, включаючи CYP 2E1 [Y. Nishimura et al., 2001].
Враховуючи суперечливість даних літератури, а також відсутність досліджень, що доводять наявність залежності між активацією CYP 2E1 та механізмами токсичного впливу ізоніазиду на печінку, цілком доцільним є проведення цілеспрямованих досліджень для встановлення можливого зв’язку між гепатотоксичністю ізоніазиду та його метаболізмом за участю CYP 2E1.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: РОЛЬ ІНДУКЦІЇ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ІЗОНІАЗИДУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок