Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації

Загрузка...

Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації / сторінка 3

Назва:
Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,28 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень використано в навчальному плані – в робочих програмах дисциплін: "Основи теорії надійності і технічної діагностики систем", "Методи і засоби діагностування об’єктів нафтогазового комплексу" та "Проектування систем діагностування", які читаються для студентів спеціальності 7.091401 – "Системи управління та автоматики".
Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Проаналізовані особливості побудови вимірювачів потужності електродвигунів для діагностування ШГНУ [1]. Розроблено і досліджено вимірювач потужності приводу верстатів-качалок [2], розглянуто особливості процесу діагностування підземного нафтового обладнання [3]. У роботах, опублікованих у співавторстві, запропоновані конструкції чутливого елементу тензометричного давача [4, 5] та схемні рішення локальної системи діагностування ШГНУ [6]; проведено аналіз схемотехнічних рішень системи на базі ЕОМ для експериментальних досліджень [7] та її макетування з АЦП на основі мікросхеми АD7714 [8]; проаналізовані способи одержання інформації при діагностуванні зрівноваженості верстатів-качалок [9], запропоновано метод експериментального визначення мас зрівноважуючих вантажів верстатів-качалок [10], проведена мінімізація вимірювальних схем апаратної частини]; змодельовано похибки цифрових ватметричних систем [12]; вдосконалена статична модель верстата-качалки [13] та запропоновано спосіб побудови динамографічного давача [14].
Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на XVI, XVII, XVIII та XIX міжнародних міжвузівських школах-семінарах "Методи і засоби технічної діагностики" (м. Івано-Франківськ, 1999, 2001, 2003 рр. та м. Йошкар-Ола, 2000, 2002 рр.); 9-й міжнародній конференції "Сучасні методи і засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики" (м. Ялта, 2001р.); 3-й науково-технічній конференції "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання" (м. Івано-Франківськ, 2002р.); науково-технічній конференції "Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів Леотест-2003" (м. Славське, 2003р.); 4-й національній науково-технічній конференції "Неруйнівний контроль та технічна діагностика" (м. Київ, 2003р.); наукових семінарах кафедри комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики (2000 – 2003 рр.).
Публікації. За результатами досліджень, які викладені в дисертації, опубліковано 14 робіт, із них 3 одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, викладених на 124 сторінках тексту, 48 рисунків, 1 таблиці, списку використаних джерел, який містить 99 найменувань, та 12 додатків на 44 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність задачі, показано зв’язок роботи з науковими програмами, визначена мета і задачі досліджень та сформульована наукова новизна отриманих результатів.
У першому розділі проведений аналіз традиційних методів діагностування ШГНУ. Встановлено, що загальновживаним є метод розпізнавання дефектів ШГНУ безпосередньо за характерними ознаками форми кривої динамограми. Його застосовують у поєднанні з візуальним розпізнаванням динамограм. На основі цього методу розроблені алгоритми розрахунку плунжерних динамограм, які більш адекватно описують процеси в підземній частині ШГНУ, та автоматичні і автоматизовані алгоритми визначення технічного стану ШГНУ.
Здійснено аналіз особливостей методів діагностування ШГНУ за ватметрограмами та перспектив їх розвитку. Показано, що ватметрографічні методи не знайшли свого широкого впровадження в складі мобільних систем діагностування ШГНУ внаслідок принципово нижчої точності виділення діагностичної інформації з корисного сигналу. Водночас такі методи є більш перспективними для побудови стаціонарних та напівстаціонарних систем діагностування ШГНУ завдяки можливості одержання додаткової інформації про стан верстата-качалки та його зрівноваженість.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок