Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI (з досвiду сучасної преси ФРН)

КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI (з досвiду сучасної преси ФРН)

Назва:
КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI (з досвiду сучасної преси ФРН)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,65 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
IНСТИТУТ ЖУРНАЛIСТИКИ
МУКОМЕЛА Людмила Аркадiївна
УДК 070.009.12:338.242.2(430)
КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ
ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ
ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI
(з досвiду сучасної преси ФРН)
10.01.08 — журналiстика
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
КИЇВ-2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi мiжнародної журналiстики Iнституту журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Науковий керiвник: доктор фiлологiчних наук, професор
ШКЛЯР Володимир Iванович,
Iнститут журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, завiдувач кафедри мiжнародної журналiстики
Офiцiйнi опоненти: доктор фiлологiчних наук, професор
IВАНОВ Валерiй Фелiксович,
Iнститут журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, завiдувач кафедри органiзацiї масово-iнформацiйної дiяльностi
кандидат фiлологiчних наук
ДАНИЛЕНКО Сергiй Iванович,
Секретарiат Народно-демократичної партiї України, завiдувач вiддiлу служби голови НДП
Провiдна установа: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики (Мiнiстерство освiти та науки України)
Захист вiдбудеться "12" листопада 2001 року о 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.001.34 Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (04119, Київ, вул. Мельникова, 36/1).
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розiсланий " 11" жовтня 2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор фiлологiчних наук Сидоренко Н.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сутнiсть наукової проблеми визначається тим, що вивчення таких елементiв журналiстського маркетингу, як конкуренцiя i концентрацiя, з допомогою яких реалiзується публiцистична (творча) й економiчна ефективнiсть дiяльностi друкованих ЗМI, дає можливiсть визначити фактори успiшного функцiонування українських видань та їхньої конкурентоспроможностi у мiжнародному iнформацiйному просторi.
На етапi переходу України до ринкових вiдносин iдеологiчнi, творчi проблеми у журналiстицi поступилися мiсцем економiчним. Хоча ще не так давно журналiстика жила за своїми законами та принципами, була самодостатньою (регульованою i контрольованою), її не турбував фiнансовий аспект дiяльностi. Усi цi бар'єри, створенi тоталiтарно-бюрократичною системою, долаються українськими друкованими ЗМI з надто великими потугами. Для багатьох видань полiтична свобода обернулася в економiчну несвободу. Питання фiнансового та матерiального забезпечення функцiонування друкованих ЗМI, видавничо-журналiстської сфери стало особливо проблемним. Таким чином, економiчнi чинники в журналiстицi серед iнших набули ще бiльшої гостроти, а перед друкованими ЗМI постала вельми серйозна проблема iснування в умовах ринку. Газети і журнали виявилися "вмонтованими" в ринкову економiчну систему. Вступаючи у жорстку конкурентну боротьбу за ринок збуту, редакцiї повиннi тепер турбуватися не лише про якiсть своєї журналiстської продукцiї, а й про зменшення витрат на її виробництво i забезпечення оптимального розв'язання проблем, пов'язаних iз максимально можливою реалiзацiєю тиражу. Отож, з об'єктивних причин триває розпочатий процес комерцiалiзацiї преси. Стихiя ринку невблаганно розставить усе на свої мiсця: у конкурентнiй боротьбi виживуть найсильнiшi — тi, що зумiють чiтко визначити концепцiю видання, знайти свою читацьку аудиторiю, правильно органiзувати рекламу i збут, редакцiйну роботу та передплату. Однак, щоб досягти успiху в умовах конкуренцiї, потрiбно не лише комплексно освоїти маркетинг як концепцiю ринкових вiдносин, управлiння i поведiнки на ринку, а й вивчити, власне, саму конкуренцiю, її природу та динамiку, форми i методи ведення.
Актуальнiсть теми дослiдження. З переходом України на ринковi методи господарювання роль конкуренцiї в економiчному життi значно зросла.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI (з досвiду сучасної преси ФРН)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок