Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ВІНОК СОНЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

ВІНОК СОНЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ / сторінка 2

Назва:
ВІНОК СОНЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,72 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
І.І.Мечникова.
Мета роботи – визначити на основі проаналізованих текстів місце і значення вінків сонетів у загальному літературному процесі; на основі характеристики тем, мотивів, образів та видів вінків сонетів встановити структурні модифікації та простежити еволюцію цих жанрових різновидів.
Для досягнення поставленої мети реалізовано такі завдання:
-
досліджено витоки та історію розвитку вінків сонетів і запропоновано власну точку зору щодо часу і місця виникнення форми вінка сонетів;
-
проведено літературознавче дослідження значної кількості поетичних текстів вінків сонетів, вивчено та узагальнено теоретико-методологічний матеріал стосовно цієї поетичної форми, запропоновано кваліфікувати вінок сонетів як окремий жанровий різновид, в якому поєднуються ознаки поеми і циклу;
-
на підставі проведеного порівняльного аналізу текстів вінків сонетів, створених в українській поезії протягом ХХ століття, розроблено класифікацію цих форм за строфічно-структурними модифікаціями, жанровими різновидами, тематикою і проблематикою.
Об’єктом дослідження є історія виникнення та розвитку форми вінка сонетів у контексті української поезії.
Предметом дослідження стали зібрані і проаналізовані тексти понад 150 українських вінків сонетів, написаних протягом ХХ ст.
Наукова новизна дисертації. У рамках проведеного дослідження обґрунтовано ряд положень, які відзначаються елементами науково-теоретичної новизни, відбивають особистий внесок здобувача у висвітлення проблеми і це зокрема:
-
вперше в історії української літератури об’єктом дослідження обрано вінок сонетів як новітню модифікацію сонетних форм в українській поезії;
-
уточнюються дані про генезис форми вінка сонетів у світовій літературі;
-
досліджуються особливості лексичного складу українських вінків сонетів, їх канонічних параметрів, визначаються структурно-архітектонічні модифікації цих форм.
Для виконання поставленої мети і завдань в роботі використані такі методи: комплексний підхід, що включає методи історико-генетичного, конкретно-історичного та типологічного аналізу з принципами структурно-системного підходу, філологічного коментування тексту. В роботі використовується спеціальна для віршознавчих досліджень система статистичних підрахунків.
Теоретико-методологічною основою дисертації послужили наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з теорії віршування: М.Шульговського, В.Жирмунського, Г.Шенгелі, Б.Томашевського, Л.Тимофєєва, Ю.Лотмана, Г.Сидоренко, О.Мороза, І.Качуровського, Н.Костенко, М.Сулими, Б.Михайличенка, Дж.М.Крещімбені, В.Мьонха, а також поетів і теоретиків сонетної форми: І.Франка, М.Зерова, М.Рильського, Д.Павличка, С.Крижанівського, А.Добрянського та інших, які торкалися окремих питань сонетописання та жанрології.
Практичне значення роботи. Дисертація містить досить великий за обсягом фактичний і схематично-статистичний матеріал з ритміки сонетних форм, теоретичні судження та узагальнення, які можуть бути використані при викладанні курсу “Вступ до літературознавства” та спецкурсів “Поетика”, “Основи віршування”, а також при підготовці лекцій та навчальних посібників, при написанні курсових та дипломних робіт.
Особистий внесок здобувача визначається тим, що дисертаційна робота написана ним цілком самостійно, а всі публікації по темі дослідження не мають співавторів. Використані в роботі думки та концепції, що належать іншим ученим, супроводжуються посиланнями.
Апробація основних положень дисертації проходила шляхом обговорення її на кафедрі теорії та методики викладання літератури Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, на двох міжвузівських наукових конференціях “Роди і жанри літератури”, присвячених пам’яті професора Г.А.В’язовського (1999, 2000 рр.).
Основні результати дисертації знайшли своє відображення в 4-х статтях, опублікованих у наукових журналах та збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з української літератури.
Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВІНОК СОНЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок