Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ / сторінка 3

Назва:
ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 Селіванов, О. Скакун, Є. Тихонова, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін. Серед російських науковців дана проблема була предметом розгляду: С. Алексєєва, О. Васильєва, В. Карташова, Д. Керімова, О. Малько, М. Марченко, М. Матузова, А. Саїдова, В. Синюкова, Ю. Тихомирова, Л. Тіунової, Л. Явича та ін. Серед білоруських вчених цю проблему глибоко досліджували: Н. Акімов, С. Дробязко, В. Дубовицький, С. Жевнеровіч, А. Кебец, Н. Сильченко, О. Хлус, О. Шмига та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Дослідження виконувалося в рамках планових тем відділу теорії держави і права „Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні” (номер державної реєстрації 0104U007590), „Теоретичні проблеми реалізації принципу „верховенства права” в Україні” (номер державної реєстрації 0106U008729).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття природи, сутності, поняття правових систем пострадянських держав, їх основних ознак, з’ясування їх місця на правовій карті світу, а також виявлення основних напрямів розвитку правових систем України та Республіки Бєларусь в сучасних умовах правового розвитку.
Досягнення поставленої мети пов’язується з вирішенням наступних завдань:
- дослідити існуючі точки зору щодо поняття правової системи, її природи, сутності, ознак, елементного складу у сучасній юридичній науці на пострадянському просторі;
- визначити місце національних правових систем країн СНД, зокрема України та Республіки Бєларусь, на правовій карті світу;
- провести аналіз історико-теоретичного розвитку і становлення правових систем України та Республіки Бєларусь;
- дослідити природу становлення та функціонування двох міжнародних організацій: ЄС та СНД з метою з’ясування напряму правового, економічного і політичного розвитку України і Республіки Бєларусь, а також їх правових систем;
- розглянути основні концепції політичного і правового розвитку української правової системи;
- провести аналіз основних напрямів розвитку України з урахування всіх політичних перетворень, що відбулися останнім часом у державі, що дає змогу виявити найоптимальніший шлях формування та вдосконалення правової системи України;
- виявити основні проблеми, що впливають на формування та гармонійний розвиток правових систем України та Республіки Бєларусь, які виникають у зв’язку з сучасними процесами інтеграції і глобалізації, що відбуваються у світі;
- проаналізувати співвідношення законодавства країн СНД та розвиток правових систем України та Республіки Бєларусь;
- дослідити право СНД та правову систему СНД в цілому;
- виробити рекомендації щодо правового, економічного та політичного розвитку країн – учасниць СНД, зокрема, України та Республіки Бєларусь, в умовах сучасних світових глобалізаційних та інтеграційних процесів.
Об’єктом дослідження є правова система як феномен соціальної дійсності в умовах трансформаційних перетворень.
Предметом дисертаційного дослідження є сучасні процеси правового розвитку в правових системах України та Республіки Бєларусь.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальнонаукових методів та підходів, що забезпечують об’єктивний аналіз досліджуваного предмету. З урахуванням специфіки теми, мети і завдань дослідження, застосовуються наступні методи:
- діалектико-матеріалістичний метод пізнання (надав можливість дослідити сутність та природу юридичної категорії „правова система, а також її основні ознаки та значення в процесі побудови сучасної соціально-правової держави);
- структурно-функціональний та формально-юридичний методи (використовувалися при аналізі структури правової системи та проблем її класифікації);
- порівняльно-правовий метод (використання цього методу сприяло дослідженню правових систем України та Республіки Бєларусь в сучасних умовах правового розвитку, виявлення їх спільних ознак та відмінностей, а також дослідженню міжнародних організацій СНД та ЄС);
- історико-правовий метод пізнання (надав можливість прослідкувати історію становлення державності та формування правової системи в Україні та у Республіці Бєларусь);
- системний метод та принцип об’єктивності (ці методи використовувалися для характеристики процесів правового розвитку України та Республіки Бєларусь, виявлення прийнятної моделі розвитку правової системи у зв’язку з глобалізаційними та інтеграційними процесами, що відбуваються в сучасному світі).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок