Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ / сторінка 5

Назва:
ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Здобувач особисто є автором 0,6 обліково-видавничих аркушів цього розділу (С. ).
Науковий здобуток здобувача полягає у дослідженні питання взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємовпливу різних правових систем сучасності в умовах розвитку світових глобалізаційних, інтеграційних трансформацій.
У співавторстві опубліковано також розділ у колективній монографії обсягом 1 обліково-видавничий аркуш (Гендерна рівність у сфері економічних відносин // Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / Кол. авт.; За заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. – С. ). Здобувач особисто є автором 0,5 обліково-видавничих аркушів цього розділу (С. ).
Науковий доробок здобувача полягає в обґрунтуванні існування проблеми гендерної рівності в економічній та суміжній з нею сферах суспільного життя на сучасному етапі розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні.
Апробація результатів дослідження. Висновки і положення дисертації обговорювалися на засіданнях відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Окремі результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських конференціях, зокрема: „Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів” (м. Київ, 28–29 квітня 2004 р.; тези опубліковані), „Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (м. Львів, 3–4 лютого 2005 р.; тези опубліковані), „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” (м. Косів Івано-Франківської обл., 25–30 січня 2005 р.; тези опубліковані), „Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (м. Острог, 28–29 квітня 2005 р.; тези опубліковані), „Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Косів Івано-Франківської обл., 26–30 січня 2007 р.; тези опубліковані); „Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес” (м. Київ, 22 травня 2007 р.; тези опубліковані).
Крім того, основні результати та висновки, що сформульовані в дисертаційному дослідженні, викладено у 12 наукових публікаціях, зокрема, у 3 статтях, опублікованих у наукових фахових періодичних виданнях з юридичних наук, затверджених ВАК України.
Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що мають шість підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 212 сторінок, з них 16 сторінок – список використаних джерел (200 найменувань).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами; визначено об’єкт і предмет, мету та основні завдання дослідження; охарактеризовано використані в роботі методи, її наукову новизну та практичне значення; подано відомості про апробацію та публікацію результатів дисертаційного дослідження, його структуру і обсяг.
Перший розділ „Національні правові системи країн СНД: рівні дослідження та розгляду” присвячений аналізу поняття та загальних рис правових систем на пострадянському просторі, зокрема України і Республіки Бєларусь, а також визначення їх місця в романо-германській правовій сім’ї.
У підрозділі .1. „Поняття та загальні риси національних правових систем країн СНД” автором досліджено виокремлення та становлення юридичної категорії „правова система” в юридичній літературі пострадянського простору, зокрема в українській, російській та білоруській. Виявлена сутність та значення правової системи, а також з’ясовані основні її ознаки.
Проаналізована чимала кількість точок зору щодо поняття правової системи та її елементного складу.
Поняття правової системи є самостійною категорією і однією з основних в сучасній юридичній науці.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок