Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Загрузка...

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу / сторінка 7

Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Концепція структуризації під-комплексу, побудована на формуванні та посиленні інтеграційних процесів в аграрному секторі, доводить доцільність її поширення в умовах ринкової еко--но-мі-ки.
У другому розділі “Сучасний стан та структура хлібопродуктового під-комплексу Житомирської області” оцінюється економічна ефективність зерновиробництва та зернопереробки в громадському секторі економіки, оха-рактеризовано ресурсний потенціал Житомирської області, виявлено вплив основних фак-торів на виробництво зерна в умовах ринку.
У ході дослідження встановлено, що хлібопродуктовий підкомплес має вирішальний вплив на розвиток аграрної економіки та продовольчу без-пеку досліджуваного регіону. Зокрема переробні підприємства борошномельної та хлібопекарської галузей Житомирської області виробляють 11,8% продукції хар--чової промисловості, а сільськогосподарські – 16,1% валової продукції сільського господарства області.
Обсяги ви-робництва зерна протягом 2000-2004 рр. зросли на 13,9% головним чином внаслідок підвищення урожайності зернових культур. Проте ско-ро-ти-лось виробництво хлі-бо-бу-лочних ви-ро-бів та борошна (на 15,4% і 49,4%, відповідно). Це зумовлене змен-шенням по-пи-ту на продукцію внаслідок скороченням чи-сельності населення – основних споживачів у Житомирській області. Про-тя-гом дос-лі-джу-ваного періоду спостерігалося зменшення кількості підприємств переробної сфери та чисельності працюючих. Спад виробництва в підкомплексі супроводжувався погіршенням забезпеченості підприємств матеріально-технічною базою та трудовими ресурсами. Зокрема спостерігалося під-ви-щення фондовіддачі (в сільському господарстві та бо-рош-но-мель-ній галузі – на 73,3% та 6,7 рази відповідно), зниження прибутковості виробленої продукції та рентабельності виробництва (табл. ).
Прибуток, отриманий в галузях протягом 2000-2004 рр. зменшився на 2,8 млн. грн., у т.ч. за рахунок зниження прибутковості зерновиробництва на – 27,5% та збитковості борошномельної галузі – у 4,4 раза в розрахунку на 1 т виробленої продукції. За досліджуваний період рівень рентабельності ви-роб-ництва зер-но-вої га-лузі зни-зився від 83,1% до 40,7%, борошна – від -1,3% до -6,5%, хліба – від 6,5% до 3,9% у 2000р. та 2004 р., відповідно. Негативні про-цеси у розвитку цих галузей значною мірою спричинені відсутністю налагоджених зв’яз-ків між виробничою та переробною сферами, відсутністю комплексної стратегії розвитку на регіональному та загальнодержавному рівнях, а також неструк-ту-ро-ва-ною мо-де-ллю хлібопродуктового підкомплексу в регіоні.
Таблиця 1
Аналіз господарської діяльності підприємств
хлі-бо-про-дук-то-вого підкомплексу Житомирської області
Галузі | Рік | 2004 р. у % до 2000 р.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Кількість підприємств, одиниць
Зер-но-ви-роб-ництво | 900 | 1002 | 1015 | 1037 | 1009 | 112,1
Бо-рош-номельна | 34 | 41 | 34 | 34 | 33 | 97,1
Хлібопекарська | 68 | 68 | 65 | 51 | 53 | 77,9
Кількість працюючих, тис. чол.
Зер-но-ви-роб-ництво | 101,1 | 93,9 | 83,4 | 69,2 | 56,8 | 56,2
Бо-рош-номельна | 1,25 | 0,90 | 0,81 | 0,76 | 0,75 | 60,0
Хлібопекарська | 3,96 | 3,66 | 3,37 | 3,07 | 2,78 | 70,2
Обсяги виробленої продукції, тис. т
Зер-но-ви-роб-ництво | 721,4 | 832,3 | 889,9 | 477,6 | 821,4 | 113,9
Бо-рош-номельна | 66,9 | 70,6 | 70,2 | 40,8 | 33,7 | 50,4
Хлібопекарська | 81,6 | 82,7 | 81,7 | 73,4 | 69,0 | 84,6
Фондовіддача, грн.
Сільське господарство | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,26 | 173,3
Бо-рош-номельна | 0,51 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 3,42 | у 6,7 рази
Хлібопекарська | 10,05 | 11,93 | 4,00 | 3,93 | 4,96 | 49,4
Прибуток (+), збиток (-) в розрахунку на 1 т виробленої продукції, грн.
Зер-но-ви-роб-ництво | 116,0 | 81,5 | 23,7 | 101,4 | 84,1 | 72,5
Бо-рош-номельна | -26,1 | -6,8 | -38,5 | -87,9 | -114,9 | у 4,4 рази
Хлібопекарська | 28,7 | 60,4 | 39,3 | 6,4 | 74,2 | у 2,6 рази
Рівень рентабельності, %
Зер-но-ви-роб-ництво | 81,3 | 49,1 | 13,1 | 44,3 | 40,7 | -42,4 п. п.
Бо-рош-номельна | -1,3 | -2,1 | -12,9 | -7,8 | -6,5 | -5,2 п.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок