Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,01 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство аграрної політики України
Державний агроекологічний університет
Плотнікова Марія Федорівна
УДК 338.43: 339.13: 633.1
економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу
Спеціальність 08.07.02 – економіка
сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Житомир – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному агроекологічному університеті (м. Житомир).
Наукові керівники: доктор економічних наук, професор
Поліщук Микола Петрович
доктор економічних наук
Ходаківський Євгеній Іванович,
Державний агроекологічний університет,
професор кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Шпичак Олександр Михайлович,
директор НДІ економіки та менеджменту агропромислового виробництва
Національного аграрного університету
кандидат економічних наук, доцент
Соловйов Ігор Олександрович,
Херсонський державний аграрний університет,
завідуючий кафедрою менеджменту організацій
Провідна установа: Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
відділ підприємництва
Захист дисертації відбудеться “ 10 ” травня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, ауд. 55.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7.
Автореферат розісланий “ 7 ” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук,
доцент В.П. Якобчук


загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Ефективне функціонування ринкової економіки як неврівноваженої дисипативної системи об’єктивно вимагає структуризації її провідних елементів. В стабілізації національної економіки пріоритетне значення належить хлібопродуктовому підкомплексу, оскільки через нього здійснюється мультиплікативний вплив на стан галузей економіки і соціальної сфери.
Сучасна структура хлі-бо-про-дук-то-во-го підкомплексу не повною мірою відповідає його раціональній побудові, оскільки не синхронізується з вимогами макродинаміки економічного зростання в ринкових умовах. Координація інтеграційних процесів в підкомплексі є логічною необхідністю підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності на рівні галузевих підприємств.
Методологічні та практичні аспекти проблеми ефективності функ-ці-о-ну-ван-ня аграрного сектора в умовах ринко-вої економіки досліджували відомі віт-чиз-ня-ні вчені В. Амб-ро-со-в, В. Андрійчук, П. Березівський, П. Борщевський, О. Бугуцький, П. Гайдуцький, В. Галушко, П. Гарасим, М. Дем’яненко, Т. Дудар, Ф. Зінов’єв, В. Зіновчук, М. Калінчик, М. Кропивко, І. Лукінов, П. Макаренко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, О. Могильний, О. Онищенко, Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, М. Поліщук, П. Руснак,  П. Саблук, В. Ситник, А. Стельмащук, В. Терещенко, В. Трегобчук, Є. Ходаківський, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Питання структури виробницт-ва в хлі-бо-про-дук-товому підкомплексі, трансформаційних процесів в зерновій галузі, вза-є-мо-відносин його ланок, методологічні основи формування ринку зерна пог-либ-лено вивчали вчені-еконо-міс-ти С. Бакай, В. Бойко, М. Гладій, Л. Дейнека, М. Калінчик, М. Лобас, З. Ніколаєва, В. Савчук, І. Соловйов, С. Тютюн-ник, М. Федоров, Л. Худолій, С. Чмир, М. Щур та ін.
Однак, орієнтація на динамічний розвиток АПК потребує продовження комплексних досліджень щодо підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу в середовищі локального, регіонального та світового ринку зерна.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок