Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Загрузка...

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,37 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУК Оксана Вікторівна
УДК 811.112.2’373.2.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ:
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, професор
Пророченко Ольга Петрівна,
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра німецької філології, професор
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Сахарчук Людмила Іллівна,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра германської філології, професор
кандидат філологічних наук, доцент
Величко Світлана Іванівна,
Київський університет туризму, економіки і права, кафедра іноземних мов, доцент
Провідна установа | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці
Захист відбудеться 19.10.2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ -150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розіслано 15.09.2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М.Кагановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Друга половина ХХ століття стала для фразеології періодом інтенсивного розвитку, що дало їй змогу виокремитися у самостійну лінгвістичну дисципліну, однією із характерних рис якої на теперішньому етапі її розвитку є істотне розширення фразеологічної проблематики.
Дослідження у галузі семантики фразеологічних одиниць (ФО) охоплюють у сучасній мовознавчій науці ряд проблем, які вирішуються на матеріалі різних мов: взаємодія фразотвірних компонентів у процесі утворення узагальнено-образної семантики ФО (М.Ф.Алефіренко, В.М.Білоноженко, І.С.Гнатюк), внутрішня форма ФО та її функції (Я.А.Баран, О.В.Кунін, О.Д.Райхштейн, І.І.Чернишова), мовні механізми виникнення емотивності ФО (М.В.Гамзюк), роль прототипу у формуванні семантики ФО (В.І.Гаврись, Ю.П.Солодуб). Особливе місце займають дослідження фразеологічної номінації (В.І.Крепель, Н.Д.Петрова, В.М.Телія, W.Fleischer, Ch.Palm, Th.Schippan), багато з яких присвячені вивченню національно-культурної специфіки фразеологізмів (Є.М.Верещагін, В.Г.Гак, С.Н.Денисенко, В.Г.Костомаров, Д.Г.Мальцева, С.М.Назаров, О.П.Пророченко, В.М.Телія, Ю.А.Фірсова). Віддаючи належне дослідницькій праці вітчизняних та зарубіжних фразеологів, науковці змушені визнати, що до цього часу ще повністю не вирішені проблеми фразеологічної номінації, проблеми лінгвістичної сутності стрижневого компонента ФО, який характеризується певними змістовими та формальними властивостями тощо.
Вибір теми нашої праці зумовлений потребою у вивченні та осмисленні фразеологічних одиниць з кінесичним компонентом (далі ФОК) у сучасній німецькій мові, які дотепер не були об’єктом спеціального дослідження. В теоретичній та практичній фразеології такий підхід отримує своє відображення, зокрема, в аналізі фразеологізмів у широкому лінгвокультурологічному контексті, адже дані фразеологізми є не тільки носіями предметно-логічного значення: в їхній денотативній, конотативній та контекстуальній семантиці відображені характерні риси етнокультурного образу народу, його “дух” (В. фон Гумбольдт).
Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної фразеології на комплексне вивчення фразеологічних одиниць у мовному та мовленнєвому аспектах, що передбачає, зокрема, висвітлення спектру семантичних, структурних та функціональних властивостей ФОК у сучасній німецькій мові з урахуванням мовних та позамовних чинників.
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок