Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підготовка майбутніх учителів до професійного розв’язування педагогічних задач

Загрузка...

Підготовка майбутніх учителів до професійного розв’язування педагогічних задач

Назва:
Підготовка майбутніх учителів до професійного розв’язування педагогічних задач
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,34 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ВИЩОї освіти
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КРАВЧЕНКО Юлія Михайлівна
УДК 378:373.1.013
Підготовка майбутніх учителів до професійного розв’язування педагогічних задач
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті вищої освіти АПН України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Мельникова Ірина Миколаївна,
Інститут вищої освіти АПН України,
старший науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Нікітчина Світлана Олександрівна,
Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди,
професор кафедри управління освітою
 
кандидат педагогічних наук, доцент
Матвієнко Олена Валеріївна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, м. Київ,
доцент кафедри педагогіки та
методики початкового навчання
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
кафедра педагогіки, м. Вінниця
Захист відбудеться " 12 " жовтня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий " 8 " вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Уваркіна


Загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Радикальні зміни, що відбуваються в науково-технічній, соціально-економічній та інформаційній галузях, входження України в Болонський процес, зумовлюють необхідність змін у системі освіти. Професійна кваліфікація педагога, його конкурентноздатність на сучасному ринку праці в значної мірі залежать від рівня освіти, отриманої у вищому навчальному закладі. Ряд державних і загальноєвропейських документів (Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта (Україна в ХХІ столітті)”, Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про вищу освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Болонська декларація) формують основні стратегічні задачі і напрями розвитку національної системи вищої освіти.
Аналіз наукових праць українських філософів, педагогів і психологів показав, що одним з важливих напрямів розвитку системи вищої освіти є удосконалення форм і методів професійної підготовки майбутніх учителів з метою допомогти їм у професійній діяльності швидко включитися в навчально-виховний процес і забезпечити його якісний результат. Ця проблема висвітлюється в працях О.А. Абдуліної, Г.О. Балла, С.У. Гончаренка, М.Б. Євтуха, О.П. Кондратюка, В.І. Лугового, В.К. Майбороди, Ю.І. Мальованого, А.С. Макаренка, О.В. Матвієнко, І.М. Мельникової, Н.Г. Ничкало, С.О. Нікітчиної, В.О. Сластьоніна, М.І. Сметанського, С.О. Сисоєвої, О.В. Сухомлинської та ін. Проблеми модернізації змісту вищої педагогічної освіти і обґрунтування сучасних вимог до підготовки майбутніх учителів проаналізовано у роботах В.П. Андрущенка, Я.Я. Болюбаша, В.Г.Кременя та ін. Розвиток педагогічної майстерності учителя в освітньому просторі інших країн досліджуєтся в роботах таких учених, як Н.В. Абашкіна, О.Н. Джуринський, Я.С. Колібабюк, Т.С. Кошманова, М.П Лещенко, Н.М. Лізунова, Л.П. Пуховська, Р.М. Роман, С.М. Романова та ін.
Психолого-педагогічні праці вчених України дозволяють нам констатувати, що сучасна вища педагогічна школа України переважно акцентує увагу на проблемах оволодіння знаннями та збільшення їхнього обсягу у майбутніх учителів і менше уваги приділяє формуванню їх професіоналізму та розвитку творчості. В результаті випускники вітчизняних ВНЗ педагогічних спеціальностей мають досить глибокі теоретичні знання і високий рівень практичних умінь, але здебільшого недостатньо орієнтуються в сучасному освітньому просторі, не завжди можуть прийняти самостійні рішення, відійти від стандартного зразку педагогічної діяльності, висловлювати незалежні судження в нових умовах, передбачати можливі ситуації у взаємодії, як з колективом учнів, так і з окремою особистістю.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Підготовка майбутніх учителів до професійного розв’язування педагогічних задач

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок