Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО МІФУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО МІФУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ / сторінка 3

Назва:
ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО МІФУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,40 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Такий підхід дає можливість розширити розуміння природи національної ідентичності, продуктивно поєднати концепти “міф” та “нація” на філософському рівні осмислення.
У дисертаційному дослідженні обгрунтовано ряд положень, які відзначаються науковою новизною і виносяться на захист:
виявлено природу полісемантичності терміна “міф”, що внаслідок своєї постійної присутності в культурній свідомості європейської цивілізації набував все нових значень із зміною соціально-культурного та філософсько-наукового контексту; встановлено, що смислова наповненість поняття “національний міф” залежить, з одного боку, від реальної полісемантичності терміна “міф”, з іншого – від специфіки розуміння феномену нації;
розкрито основні смислові інваріанти поняття “національний міф” у всьому розмаїтті його історико-філософських інтерпретацій; на основі історичного розгляду філософських аспектів міфу доведено, що національний міф проявляє свою сутність через розгортання в часі;
дістало полальший розвиток дослідження елементів інваріантної міфічної структури, як онтологічного підґрунтя національної ідентичності;
уточнено, що міфічний потенціал національної ідентичності є наслідком її колективістського характеру, який грунтується як на свідомому так і, особливо, на підсвідомому шарі психіки;
встановлено основні форми національного міфу: 1) автентичний міфічний досвід, в якому розкривається безпосередньо-первинний контакт носія національної ідентичності із світом-як-цілим; 2) об’єктивований міфічний досвід, що після раціонального осмислення творить ідеологічні міфи;
український національний міф проаналізовано крізь призму структурного
підходу і зясовано, що теоретичний рівень української національної ідентичності, у своєму історичному розвитку, під впливом психологічних та соціальних факторів має такі елементи міфічної структури як міфічні моделі простору і часу, синкретичні міфічні сутності, міфічне першоначало, поділ образу національного світу на сакральний та профанний рівні.
Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що воно дає можливість по-новому осмислити залежність національної ідентичності від міфічних структур свідомості, їх активної ролі в оформленні національного досвіду.
Практичне значення одержаних результатів може сприяти аналізу процесів, які відбуваються у сфері національних відносин. Звязок дисертаційної теми з проблемами української національної духовності робить дисертацію актуальною для широкого кола науковців, що займаються проблемами українознавства. Матеріали дослідження можуть бути використані при розробці нормативних курсів та спецкурсів з історії філософії, філософії, культурології, релігієзнавства.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертації оприлюднені автором на міжнародних та загальноукраїнських конференціях: “Відродження української державності: проблеми історії і культури” (Одеса, 1995), “Дух, душа, людина: витоки і пошуки” (Суми, 1993), “Людина: дух, душа, тіло” (Суми, 1996, 1999, 2000), на “Днях науки” філософського факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка, (1999, 2000), в доповідях на теоретичних семінарах кафедри історії філософії цього університету та ін.
Впровадження результатів дослідження здійснювалося у формі наукових публікацій автора — трьох статтях та чотирьох тезах опублікованих матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 1,4 друкованих аркуша. Одержані результати були використані при розробці методичних матеріалів до курсу “Українська та зарубіжна культура” та при читанні лекцій і проведенні семінарських занять у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та Сумському педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка.
Структура роботи визначається логікою та метою дослідження і відображає послідовність вирішення поставлених завдань. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку цитованої і використаної літератури. В першому розділі показано розгортання ідеї національного міфу в зарубіжній та вітчизняній філософській традиції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО МІФУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок