Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей

Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей / сторінка 3

Назва:
Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,60 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, що викладені в дисертації, належать авторові. В роботах, виконаних у співавторстві, здобувачеві належать такі результати: роботи [1-10] – розробка скінченноелементних (СЕ) моделей і проведення числово-аналітичних досліджень, робота [1] – розробка математичного апарата методу та його програмна реалізація, [1,2,3,4,6,8] – аналіз та узагальнення результатів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися й обговорювалися на VIII Міжнародній науково-технічній конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я. MicroCAD-2000” (2000 р., м. Харків); на Міжнародній науково-технічній конференції “Удосконалення турбоустановок методами математичного та фізичного моделювання” (2000 р., м. Харків); на Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми динаміки та міцності в газотурбобудуванні ГТД-2001” (2001 р., м. Київ); на шостому (2001 р.) та сьомому (2002 р.) Міжнародних конгресах двигунобудівників України (с. Рибацьке, Крим); сьомій Міжнародній науково-технічній конференції “Фізичні та комп`ютерні технології в народному господарстві” (2003 р., м. Харків); на XI Міжнародній науково-технічній конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я. MicroCAD-2003” (2003 р., м. Харків).
Публікації. По темі дисертації опубліковано 10 друкованих праць, серед яких 8 статей у фахових виданнях ВАК України та 2 тези міжнародних науково-технічних конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків та 2 додатків. Повний обсяг дисертації складає 147 сторінок, серед яких 75 рисунків та 10 таблиць; 133 найменувань використаних літературних джерел на 13 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації складає 115 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми, позначені мета та задачі дослідження.
У першому розділі наведено огляд робіт, присвячених розрахункам на вібраційну міцність лопаткового апарата турбомашин та теорії МСЕ у тривимірній постановці. На підставі аналізу попереднього досвіду моделювання та дослідження коливань пакетів лопаток і вінців з поличковим бандажем, а також, виходячи з їх конструкційних та технологічних особливостей, визначені основні задачі роботи.
В численних монографіях і статтях вітчизняних та закордонних авторів розглянуті базові питання проектування та розрахунку лопаткового апарата, у тому числі і пакетів з різними типами міжлопаткових зв`язків, сформульовані основні задачі оцінки міцності, розроблено ряд моделей та проведено вібраційний аналіз елементів турбомашин, розглянуті питання, пов`язані з вибором скінченноелементних моделей лопаток та полиць.
З наведеного огляду можливо зробити висновки про перспективність використання тривимірних математичних моделей для визначення напружено-деформованого стану та вібраційних характеристик пакетів лопаток. Використання високоефективних скінченноелементних алгоритмів разом з прийомами аналізу систем, що містять ідентичні елементи, дозволяє підвищити продуктивність числових розрахунків. Застосування таких методик та реалізуючих їх програм є ефективним у повсякденній інженерній практиці.
У другому розділі описані об`єкти дослідження, позначені їх основні геометричні характеристики, умови взаємодії елементів конструкції та умови експлуатації; сформульовані задачі роботи; визначені методи розрахунку. Окрема частина присвячена обґрунтуванню вибору та опису типу скінченного елемента.
Якісні залежності спектра власних частот коливання від особливостей конструкції пакета (товщина полиці, її місце розташування, умови контакту, кількість лопаток в пакеті та ін.) доцільно розглядати на спрощених моделях (рис.1а), щоб запобігти впливу інших факторів. Вибір саме такого вигляду модельної лопатки також зумовлено можливістю порівняння результатів з експериментальними даними та розрахунками, що одержані в Інституті проточних машин Польської академії наук.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок