Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.)

Загрузка...

Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.)

Назва:
Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,13 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
УДК 02(477)”19”:31
Бібліотечна статистика в Україні:
(1992–2005 рр.)
Спеціальність 07.00.08 - книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті бібліотекознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Науковий керівник академік НАН України,
доктор філософських наук, професор
ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ,
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського,
генеральний директор
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
ЛЯХОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ,
Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця,
завідувач кафедри соціології
кандидат історичних наук, доцент
ВИНОГРАДОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА,
директор Державної історичної бібліотеки України
Провідна установа Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
НАН України,
відділ бібліотекознавства, м. Львів
Захист відбудеться “1” березня 2007 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за адресою: 03039, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3.
З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3.
Автореферат розіслано “1” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук |
А. О. Чекмарьов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Здобуття Україною державної незалежності в 1991 р. викликало перетворення у суспільному та економічному житті України в зв’язку з новим політичним статусом, переходом на ринкові відносини, введенням країни в процеси інтеграції на світовому рівні та розвитком інформаційного суспільства. Це потребувало здійснення робіт зі створення основ системи національної статистики. 1992 р. став роком її започаткування. Від цього моменту було прийнято ряд програмних документів із реформування статистики та статистичного обліку на державному рівні.
Процеси реформування статистики повною мірою ще не позначилися на вдосконаленні статистики бібліотечної справи на державному рівні, тоді, як в організації статистичних досліджень на рівні окремих бібліотек та бібліотечних мереж визначилася тенденція до змін. Це зумовлено тим, що бібліотечна діяльність зазнала трансформації в зв’язку із запровадженням інформаційних технологій, появою електронних носіїв інформації, виникненням нових процесів діяльності, використанням бібліотеками України світової мережі інтернет для інформаційного пошуку. В зв’язку з цим на часі постало питання вдосконалення системи обліку бібліотечної діяльності та організації статистики.
Бібліотечна статистика (БС) є важливим джерелом відомостей для органів управління та широкого громадського загалу із забезпечення суспільства інформаційно-бібліотечними послугами та про стан бібліотечної справи в країні. Бібліотечна дійсність та інноваційні процеси мають бути відображені у показниках БС. Саме необхідність дослідити сучасні тенденції в організації БС, визначити основні напрями її оновлення з метою вдосконалення системи показників БС з позицій їх достовірності, своєчасності та інформативності визначили актуальність теми дисертаційного дослідження.
Стан наукової розробки проблеми. Становлення теорії і практики БС відбувалося протягом тривалого історичного періоду і пов’язано з діяль-ністю на теренах сучасної України таких видатних діячів у галузі бібліо-текознавства і статистики кінця ХІХ – початку ХХ ст., як О. А. Дідріхсон, І. П. Дриженко, С. С. Жилкін, Є. М. Мединський. Вони першими обґрунту-вали важливість організації статистичних досліджень у бібліотеках, форму-вання єдиної системи статистичних показників та уніфікації статистичних форм.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок