Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози

Загрузка...

СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози

Назва:
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,20 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
Морозова Наталя Володимирівна
УДК 811.161.2’367
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА
на матеріалі художньої прози
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та методики української мови і літератури Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Караман Станіслав Олександрович,
Київський міський педагогічний університет
імені Б. Д. Грінченка,
завідувач кафедри теорії та методики
української мови і літератури
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Сологуб Надія Миколаївна,
Інститут української мови НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу стилістики та культури мови
кандидат філологічних наук, доцент
Леута Олександр Іванович,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова,
доцент кафедри української мови
Провідна установа: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “21” лютого 2006 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “20” січня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н. П. Гальона


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертація присвячена дослідженню структури та семантики складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала на матеріалі художньої прози.
висновки можуть бути використані на лекційних і практичних заняттях з курсу сучасної української мови, проведенні спецкурсів і спецсемінарів для студентів філологічних спеціальностей, написанні підручників, навчальних посібників із синтаксису, стилістики, культури української мови.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Окремі розділи та дисертація загалом Проблема статусу природи і особливостей складної синтаксичної одиниці стала предметом дослідження зарубіжних (О.Х. Востоков, В.В. Виноградов, М.М. Петерсон, О.М. Пєшковський, О.О. Шахматов, В.В. Бабайцева, В.А. Бєлошапкова, Н.Д. Арутюнова, Г.О. Золотова, Н.Ю. Шведова, В. Матезіус, Л. Блумфілд, Ф. Данеш та ін.) і українських (О.О. Потебня, С.П. Бевзенко, І.Г. Чередниченко, О.С. Мельничук, К.Ф. Шульжук, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко, С.І. Дорошенко, М.У. Каранська, Н.М. Сологуб, І.І. Слинько, Н.Л. Іваницька, А.П. Загнітко та ін.) мовознавців, що репрезентують різні підходи до вивчення структури й семантики речення.
Концептуальною основою дослідження складної конструкції є витлумачення її як багатоаспектної синтаксичної одиниці, у складі якої виокремлюють, зокрема, формально-синтаксичний і семантико-синтаксичний рівні організації. Ідея про речення як багатоаспектну синтаксичну одиницю є новим етапом у розвитку синтаксичної теорії.
В основу дисертаційного дослідження покладено підхід, згідно з яким сполучникові й безсполучникові (двокомпонентні) речення протиставляються на основі формально-синтаксичних ознак і перетинаються, охоплюючи тотожні синтаксичні зв’язки і семантико-синтаксичні відношення. На цій основі виокремлено складносурядні, складнопідрядні речення, безсполучникові складносурядні, складнопідрядні й конструкції із недиференційованим синтаксичним зв’язком (І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, М.В. Мірченко).
Незважаючи на значну кількість спеціальних лінгвістичних розвідок з теорії складного речення, в українському мовознавстві недостатньо уваги приділено функціонуванню складних синтаксичних конструкцій у різних стилях мови.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок