Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ

Загрузка...

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,16 KB
Завантажень:
279
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С. КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
ТЕРЕЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 37.015.3
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2001
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника.
Науковий керівник :
доктор психологічних наук, професор Орбан – Лембрик Лідія Ернестівна, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, кафедра соціальної психології, завідувач.
Офіційні опоненти :
член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, м. Київ, лабораторія психології особистості, завідувач;
кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології та педагогіки Пов’якель Надія Іванівна, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Провідна установа :
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра психології.
Захист відбудеться 30 січня 2001 року об 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.453.01. в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ- 33, ул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.
Автореферат розісланий 28 грудня 2000 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. О. Балл
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах перебудови сучасної системи освіти на засадах гуманізації проблема професіона-лізму педагогів набуває виняткового значення. Значущою у цьому зв’язку виявляється комунікативна компетентність учителів, адже саме зміст і особливості взаємовідносин учасників педагогічного процесу визначають можливість досягнення завдань професійного становлення особистості вчителя.
В численних працях, присвячених психологічному аналізу категорії спілкування (К.О.Абульханова-Славська, М.М.Бахтін О.О.Бодальов, Г.Я.Буш, Л.П.Буєва Г.О.Денисенко, М.С.Каган, М.Н.Корнєв, Б.Ф.Ломов, О.О.Леонтьєв, Т.М.Титаренко, А.У.Хараш, Т.К.Чмут, Я.Яноушек та ін.), вчені по-різному розуміють її роль і місце у становленні і розвитку особистості. Поняття спілкування наповнюється специфічним змістом і щодо проблеми педагогічної діяльності (Г.О.Балл, М.Й.Боришевський, С.Л.Братченко, Л.В.Долинська, О.В.Киричук, О.М.Коропецька, С.Д.Максименко, В.П.Москалець, Л.Е.Орбан, Н.І.Пов'якель, С.О.Рябченко, С.В.Савчин, В.А.Семіченко, М.В.Тоба, Т.Д.Щербан, Т.С.Яценко та ін.). Поряд з поняттям “педагогічне спілкування” у психологічній літературі розглядалися й інші, пов’язані з ним, такі як : педагогічна комунікація, взаємодія вчителя і учнів, мовленнєве спілкування вчителя і учнів, мовленнєва культура вчителя, психологічна сумісність вчителя і учнів. Однак, незважаючи на велику кількість показників, що залучаються у коло проблематики педагогічного спілкування, психологічні детермінанти комуніка-тивного потенціалу вчителя не були предметом спеціального дослідження. Тим часом з'ясування цієї проблеми має теоретичне і практичне значення. Здійснений нами аналіз психолого-педагогічної літератури дає підставу стверджувати, що актуалізація комунікативних знань, вмінь і навичок педагога постає одним з визначальних чинників у встановленні успішних взаємин учителя з учнем, сприяє створенню умов для повноцінного розвитку учасників спілкування.
Актуальність і недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми: “Пси-хологічні детермінанти комунікативного потенціалу вчителя”.
Вибраний напрям дослідження має зв'язок з науковими програмами Прикарпат-ського університету імені Василя Стефаника. Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної і педагогічної психології названого уні-верситету як складова теми “Психологія становлення особистості професіонала” /протокол 6 від 26.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок