Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

Назва:
ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,58 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський НАЦІОНАЛЬНИЙ університет
імені Тараса Шевченка
РЯБЦЕВА Ярослава Григорівна
УДК 346.93
ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО
Спеціальність: 12.00.04 – господарське право;
господарсько-процесуальне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі господарського права
юридичного фа куль-тету Київ-ського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
ПРОНСЬКА Граціелла Василівна,
доктор юридичних наук, професор
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
професор кафедри кримінального та господарського права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
ЧУВПИЛО Олександр Олександрович,
Донецький державний університет управління,
професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін?
кандидат юридичних наук
БЕЗУХ Олександр Васильович,
Науково-дослідний інститут Приватного права
і підприємництва Академії правових наук України
(м. Київ), Завідувач сектора проблем господарського права.
Провідна установа:
Національна юридична академія України імені Ярослава
Мудрого МОН України (м. Харків).
Захист відбудеться “18” жовтня 2006 року о 10 годині на засіданні
спе-ціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
націо-нального університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володи-мир-ська, 58).
Автореферат розісланий “12” вересня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук, професор Т.В. Бондар
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена великим значенням інс-ти-туту банкрутства для повноцінного функціонування економіки країни, недоско-налістю правого регулювання статусу арбітражного керуючого у судових про-цедурах розпорядження майном, санації та ліквідації.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку законодавства в Україні є вдосконалення законодавства про банкрутство, зокрема законодавства, що регулює діяльність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства, яке має більш повно відповідати завданням та змісту інституту банкрутства та сприяти повноцінному функціонуванню економіки України. Основи законодавства про банкрутство були закладені ще в СРСР, проте, враховуючи відсутність необ-хідності в застосуванні ринкових інструментів у сфері регулювання відносин майнового характеру між учасниками торгового обороту, законодавча розробка цього інституту на довгий час була припинена. Після набуття Україною неза-лежності процес економічних перетворень викликав потребу у впровадженні інституту банкрутства, у зв’язку із чим у 1992 році було прийнято Закон Ук-раїни "Про банкрутство", який із-за відсутності досвіду застосування інституту банкрутства на практиці не виконував необхідної для економіки України функції. В результаті цього у 1999 році Верховною Радою України було ухва-лено Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви-знання його банкрутом", яким фактично було закріплено відмінну від поперед-ньої концепцію інституту банкрутства. Згідно з нею на перше місце було поставлено відновлення платоспроможності боржника, а не визнання його банкрутом та ліквідацію, введено нові процесуальні фігури, а саме, арбіт-раж-ного керуючого. Проте враховуючи, що формування Закону України "Про від-новлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" більшою мірою відбулось на основі чужого досвіду та уявлень, він не позбавлений недо-ліків та внутрішніх протиріч, які негативно позначаються на правозастосовчій діяльності. Це зумовлює потребу в проведенні наукового дослідження у цьому напрямі, зокрема, і у напрямі вивчення правового статусу арбітражного керую-чого в судових процедурах банкрутства.
Вибір теми дослідження визначається також і тим, що в українській юри-дичній літературі недостатньо досліджуються питання правового регулювання статусу арбітражного керуючого в судових процедурах банкрутства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок