Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ.

Загрузка...

ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ.

Назва:
ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,55 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національна Академія наук України
Науково-технологічний концерн “Інститут монокристалів”
ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ
На правах рукопису
УДК 661.13+[548.55:546.654`681`28`21]
КОРШИКОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ
ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ.
05.02.01 - матеріалознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата технічних наук
Харків, 1999


Роботу виконано в Інституті монокристалів
Науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” НАН України
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук
Дубовик Михайло Федорович,
старший науковий співробітник Інституту монокристалів Науково- технологічного концерну
“Інститут монокристалів” НАН України
Офіційні опоненти: доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
Литвинов Леонід Аркадійович,
завідуючий відділом Науково-дослідницького
відділення “Оптичні та конструкційні кристали”
Науково-технологічного концерну
“Інститут монокристалів” НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
Макаров Володимир Іванович,
начальник Науково-технологічного центру
“Кераміка” НВП “Хартрон-Плант”
Провідна установа: Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М.Францевича НАН України;
(лабораторія тугоплавких сполук РЗМ;
відділ оксидних керамічних матеріалів);
м. Київ
Захист відбудеться “ 15 ” вересня 1999р. о 14оо год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 в Інституті монокристалів Науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” НАН України за адресою: 310001, Харків, пр.Леніна, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту монокристалів Науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” НАН України.
Автореферат розісланий “ 12 ” серпня 1999р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук Л.В.Атрощенко


Загальна характеристика роботи.
Актуальність роботи. Для розвитку сучасної техніки необхідні пошук та розробка нових матеріалів із заданими властивостями. Особлива увага приділяється оксидним монокристалам нецентросиметричної структури, для яких характерні поліфункціональні властивості.
Одним з таких монокристалів є складний оксид тригональної структури - галосилікат лантану La3Ga5SiO14 (лангасит, ЛГС), п’єзоелектричні параметри якого кращі за ті, що має його структурний аналог - кварць. ЛГС є також лазерним кристалом з низьким порогом збудження генерації стимульованого випромінювання неодиму і дозволяє здійснювати перетворення частоти лазерного випромінювання у широкому діапазоні довжини хвиль.
Специфіка використання лангаситу за його функціональним призначенням, як одного з ефективних матеріалів для термостабільних резонаторів з високою добротністю та фільтрів поверхнево-акустичних хвиль, потребує одержання структурнооднорідних монокристалів діаметром більшим за 50 мм високої оптичної якості, що являє собою складну технологічну проблему. На початок цієї роботи у літературі були наявні дані про вирощування монокристалів ЛГС невеликих розмірів з недостатньо стабільними п’єзоелектричними та оптичними параметрами. Відсутня була також інформація про виготовлення шихти галосилікату лантану, ідентичної за складом монокристалам ЛГС, що є однією з головних умов одержання високоякісних монокристалів.
Виходячи з цього, метою даної роботи стала розробка технології синтезу монофазної шихти галосилікату лантану та технологічного процесу вирощування монокристалів ЛГС діаметром більшим за 50 мм з однорідною структурою, а також пошук шляхів підвищення їх оптичних та п’єзоелектричних характеристик.
Для виконання поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
- віднайти найбільш технологічний спосіб синтезу шихти;
- здійснити фізико-хімічні дослідження, зокрема, провести диференційно-термічний аналіз (ДТА), ділатометричний аналіз (ДЛА), вивчити температурну залежність електропровідності для визначення температурного інтервалу інтенсивної взаємодії оксидів у системі La2O3 -Ga2O3 -SiO2;
- за допомогою рентгенофазового аналізу (РФА) вивчити утворення фази галосилікату лантану впродовж синтезу шихти в залежності від підготовки вихідних компонентів, умов змішування та помолу, таблетування та температурно-часового режиму відпалення;
- шляхом дифузійних відпалів визначити напрямок масопереносу при твердофазній взаємодії оксидів лантану, галію та кремнію;
- підібрати умови та режими синтезу монофазної шихти ЛГС;
- вивчити вплив орієнтації затравки, швидкості росту та температурних градієнтів на вирощування монокристалів лангаситу методом направленої кристалізації з розплаву;
- підібрати та ввести модифікуючі домішки у монокристали ЛГС;
- визначити причини забарвлення монокристалів ЛГС та віднайти спосіб їх знебарвлення.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок