Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.

Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. / сторінка 3

Назва:
Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,48 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Повний обсяг дисертації – 188 сторінок.
Основний зміст роботи
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її територіальні і хронологічні рамки, мету і завдання дослідження, наукову новизну та практичне значення роботи.
У першому розділі „Історіографія та джерельна база дослідження” автор здійснив аналіз наявної літератури та охарактеризував архівні фонди, які стосуються теми дисертаційного дослідження.
Літературу присвячену депортаціям та переміщенням населення західних земель України в 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. умовно можна поділити на три групи. Перша: публікації про репресивну практику сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні у 1939–1941 рр. Друга: дослідження про нацистський окупаційний режим і вивезення українського населення на роботу до Німеччини. Третя: про поновлення радянського тоталітаризму в західних областях України і його репресивну практику в перші повоєнні роки.
Радянська історіографія через ідеологічні заборони ігнорувала насиль-ницький характер встановлення радянської політичної системи та її репресивну практику в Західній Україні у 1939–1941 рр. Історики змушені були беззасте-режно визнавати прогресивність однопартійної системи, твердити, що керів-ництво комуністичної партії призвело до стрімкого економічного піднесення в регіоні, а заміна „буржуазних” цінностей новою ідеологією – до розквіту духовної сфери.
Якщо радянська історіографія оминала означену тематику, то зарубіжні автори надавали перевагу висвітленню саме цих моментів, зокрема репресіям проти населення областей приєднаних до СРСР у 1939–1941 рр. Armstrong John A. Ukrainian Nationalism: 1939-1945. – 2nd, ed – Littleton, Colorado, 1980.- 356 p.; Sword Keith. The soviet takeover of the polish Eastern provinces 1939-1941.- London, 1991. – 205 p.; Cherubin Dariusz. Ludnoњж polska w Zwi№zku Radzieckim w czasie II wojny swiatowej. – Warszawa, Tyrsa, 1990. – 375 s.; Siemaszko Z.I. W sowieckim osaczenim. 1939-1941. – London: Inc. J. Pilsudskiego, 1991. – 265 s.; Wagierskiy. Lwow pod okupacj№ sowieck№. 1939-1941. – Warszawa, KWN, 1991. – 260 s. Серед зарубіжної літератури слід виділити книгу американського вченого Я.Т.Гросса, яка є ґрунтовним дослідженням запровадження радянського тоталітарного режиму в Західній Україні восени 1939 р. Gross Jan T. Revolution from Abroad: The soviet congest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia. – Princeton, New Jersey, 1988. – 150 p. Автор зміг відтворити процес встановлення радянської влади і її репресивні дії через призму особистісного сприйняття, змалювати соціально-психологічну атмосферу, а також зробити ряд теоретичних висновків щодо природи тоталітарного режиму.
У період „перебудови” в СРСР, на рубежі 80–90-х років почали з’являтися перші публікації у яких мова йшла про насильницькі депортації проти населення Західної України і Білорусії в 1939–1941 рр. Йдеться про дослід-ження В.Парсаданової, М.Бугая Парсаданова В. Гласность. Насущные вопросы и необходимые ответы. – Москва, 1989, - С.158; Бугай М. Депортації населення з України (30-50-і роки) // Український історичний журнал. – 1990. - №10. – С.35.. На початку 90-х років механізм функ-ціо--нування радянської репресивно-каральної системи в Західній Україні дослідив І.Білас Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. – У 2-х книгах. Київ. Либідь-Військо України, 1994. – кн..1. – 424 с.. Його праця написана на основі кола недосліджених раніше архівних документів, які були оприлюднені вперше.
Однією з перших вдалих спроб сучасної історіографії в Україні підійти до розглядуваної проблеми з нових позицій стала кандидатська дисертація В.Ко-валюка Ковалюк В. Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні на початку Другої світової війни. Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01./ Ужгород. держ. у-т. – Ужгород. – 1994. – 20с..

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок