Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

Назва:
ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,78 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Зайченко Ольга Євгенівна
УДК 616.12008.46+616.124.2:/615.225.2:615.355
 
ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
14.01.11 Кардіологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
 
Харків 1998
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському державному медичному університеті
МОЗ України
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
Латогуз Іван Кіндратович,
Харківський державний медичний університет,
завідувач кафедри внутрішніх хвороб, ЛФК та СМ.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Ковальова Ольга Миколаївна,
Харківський державний медичний університет, заві-
дувач кафедри пропедевтики внутрішніх хво-
роб № 1;
 
доктор медичних наук
Ніколенко Євген Якович,
Інститут терапії АМН України, заступник директора
з наукової роботи .
Провідна установа: Український науково-дослідний інститут кардіології
ім. академіка М.Д. Стражеска, м. Київ, відділення
атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця.
Захист відбудеться 11 лютого 1999 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 310022, м. Харків, проспект Леніна,4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного медичного університету ( м. Харків, просп. Леніна,4).
Автореферат розісланий 9 січня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент . Овчаренко Л. І.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальнiсть теми. В останнi роки досягнутi значнi успiхи в дiагностицi та лiкуваннi порушень ритму та провiдностi серця. Дослiдження, що проводились, дали змогу встановити, що порушення ритму у бiльшостi випадкiв виникають при органiчних ураженнях серцево-судинної системи (Кушаковський М.С.,1992-1993, Мала Л.Т., Латогуз І. К., 1993, Мазур Н. А., 1995). Досить часто порушення ритму серця мають мiсце на фонi дисфункцiї лiвого шлуночка у хворих на iшемiчну хворобу серця (ІХС), що впливає на перебiг захворювання та його прогноз. (Амосова О.М., Бобров В. О., Жарi-нов О.Й. 1995, Podrid P.J., Fogel K. L., Fuchs T. S.,1992 ). Найчастiше при явнiй або латентнiй дисфункцiї лiвого шлуночка, за даними холтерiвського монiторування ЕКГ, зустрiчається шлункова екстра-систолiя (80% випадкiв) i нестiйка шлуночкова тахiкардiя (бiльш 40% випадкiв). (Бобров В. О., Жарінов О. Й. 1995, Кушаковський М. С., 1993 ).
Поява шлуночкових порушень ритму та їх градацiя в значнiй мiрi залежать вiд вираженостi застiйних явищ i функцiонального стану хворих ( Амосова О.М., 1994, Parmley W. W., 1987). В зв’язку з цим важливе значення має використання препаратiв, що зменшують ступінь дисфункцiї серцевого м’яза. (Новікова Л. С., Арабідзе Г. Г., 1990, Скупой С. М., Малишко Л. Н., 1994).
Серед медикаментозних засобiв, що використовуються при дисфункцiї мiокарда, важливе мiсце займають iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого ферменту (АПФ) ( Воронков Л.Г., Рябенко Д.В., 1994, Bielem E.C., Fagard R. H., 1992). Запобiгаючи впливу ангiотензину ІІ на серце, iнгiбiтори АПФ сприяють зменшенню гiпертрофiї мiокарда, покращують метаболiзм в серцевому м’язi, зменшують коронароспазм ( Rogers W., Johnstone D., 1994 ). Крiм того, завдяки вазодилатуючiй дiї зниженню перед- та постнавантаження, iнгiбiтори АПФ запобiгають прогресуванню дилатації лiвого шлуночка, зменшують ступінь недостатностi кровообiгу ( Рябенко Д. В., 1996, Свищенко Є. П., 1995 ).
Вплив на серце iнгiбiторiв АПФ здiйснюється за допомогою нейрогуморальних механiзмiв, таких як пiдвищення активностi ренiну, зниження рiвня альдостерону, пiдвищення рiвня брадикiнiну, посилення синтезу простагландинiв. (Ольбінська Л. І., Морозова Т. Є., 1993, Сіренко Ю. М., 1994, Robertson J. S., 1993 ). Виникнення шлуночкових аритмiй у хворих з хронiчною серцевою недостатнiстю (ХСН), що значно погіршують прогноз для життя, звичайно здiйснюється на тлi нейрогуморальних порушень, які усуваються iнгiбiторами АПФ ( Бобров В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок