Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.)

Загрузка...

СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.)

Назва:
СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,69 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ОПРЯ Ігор Анатолійович
УДК 94(477.4) “19”: 286
СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.)
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Кам’янець-Подільського державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Степанков Валерій Степанович,
Кам’янець-Подільський державний університет,
завідувач кафедри всесвітньої історії.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Крижанівський Олег Прокопович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків;
кандидат історичних наук, доцент
Пономаренко Людмила Василівна,
Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. Володимира Винниченка,
доцент кафедри всесвітньої історії.
Провідна установа: Інститут української археографії та джерело-
знавства імені М.С. Грушевського НАН України,
відділ історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук, м. Київ.
Захист відбудеться “ ” 2006 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .235.01 при Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “ ” 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор О.І. Гуржій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності створило сприятливі умови для об’єктивного дослідження проблем, які тривалий час замовчувались або отримували викривлене висвітлення в радянській історіо-графії. Серед них виявилася й історія християнської церкви. Більшість сучасних дослідників, котрі займаються її вивченням, традиційно головну увагу зосереджують на історії православної, греко-ка-то-ли-ць-кої та римо-католицької церков. Проте, як відомо, з ХVІ ст. в Україні виникають і різноманітні протестантські течії. У другій половині ХІХ ст. тут з’явилися перші представники пізньопротестантських об’єд-нань (бап-тизму, адвентизму, євангельського християнства), які на початку ХХ ст. помітно зміцнили свої позиції. Важливою особливістю пізнього протестантизму, на відміну від раннього, була активна місіонерська діяльність віруючих. Завдяки їй пізній протестантизм набув швидкого поширення і став вагомим чинником релігійного життя суспільства. Тому зрозуміло, що повномасштабна історія християнства в Україні потребує й всебічного вивчення діяльності пізньопротестантських об’єднань.
Важливість теми обумовлюється й тим, що на початку ХХ ст. в житті протестантських громад Правобережної України відбулися значні зміни. По-перше, в 1905-1907 рр. під впливом революційних подій російський уряд був змушений легалізувати їхню діяльність. По-друге, в той час з’явилася нова протестантська течія єговізм, помітно активізувалися баптизм, євангельське християнство, адвентизм. По-третє, протестантським об’єднанням вдалося розширити географію свого існування, збільшити число прихильників, досягти догматичної та організаційної кристалізації окремих релігійних напрямів у загальному руслі протестантизму, і все це – незважаючи на опір з боку православної церкви та державної влади. Між тим, ці процеси не знайшли належного висвітлення в працях істориків.
Актуальність теми визначається й тим, що протестантизм сьогодні, у вигляді добре організованих та чисельних церков, відіграє вагому роль у релігійному житті України. За таких умов з’ясування особливостей діяльності пізньопротестантських громад на початку ХХ ст. має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення, оскільки допомагає кращому розумінню сучасної релігійної ситуації в країні, налагодженню безконфлікт-них відносин між віруючими різних конфесій, утвердженню толерантності та взаємоповаги між ними.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок