Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

Загрузка...

Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

Назва:
Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,33 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інститут регіональних досліджень НАН України
Ткач Олег Володимирович
УДК:339.5.012
Організаційно-економічні важелі формування
зовнішньоекономічних зв’язків регіону
(на прикладі Івано-Франківської області)
Спеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук
Львів - 2002 рік
Робота виконана в Прикарпатському університету імені Василя Стефаника, Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Ткачук Ірина Григорівна, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мокій Анатолій Іванович,
Львівська комерційна академія, завідувач кафедри
кандидат економічних наук
Мікула Надія Анатоліївна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут проблем ринку і економіко-екологічних проблем НАН України, відділ ринкових механізмів і структур, м.Одеса
Захист дисертації відбудеться 28 січня 2003 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України.
Автореферат розісланий 28 грудня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Жовтанецький B.I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Для забезпечення позитивних зрушень в економіці України вирішальне значення має ство-рення нових джерел підвищення ефективності вироб-ництва.
Спад виробництва, глибока економічна криза вимагають зміни важелів і методів господарювання, нових підходів до вирішення сьогоденних проблем. Особливе місце при цьому відводиться зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) й удосконаленню ме-тодів її організації.
Особливістю зовнішньоекономічної діяльності є відповідність внутрішніх можли-востей господарської системи і світового ринку. Від організації ефек-тивного функціо-нування елементів господарської системи на міжнародному ринку зале-жить резуль-тативність діяльності всього господарського комплексу. Як складові госпо-дарської системи розглядаються регіональні економічні утворення, а як елементи ре-гіональних еко-номічних утворень — діючі підприємства і організації різних форм власності і характеру діяльності. Від організації і характеру проведення зов-ніш-ньо-економічної активності підприємств і організацій регіональних економічних утво-рень значно залежить ефектив-ність міжнародної торговельної діяльності як регіону, так і держави в цілому.
Таким чином, в умовах якісно нової ситуації розвитку господарського комплексу поси-люється актуальність розробки теоретичних і методологічних питань організації регіо-нального комплексу, центральною проблемою якого є створення економіко-орга-ніза-ційного механізму зовнішньоекономічної діяльності. Однак більшість наукових праць, присвячених ЗЕД, були орієнтовані на аналіз макроекономічних аспектів зовніш-ньоекономічної діяльності. Міжнародна активність регіональних утворень розглядалася без врахування зв’язуючих факторів впливу зовнішньоеко-номічної діяльності регіонів безпосередньо на економічні показники країни. Тому існує необхідність проведення системного аналізу ЗЕД регіональних економічних утворень в аспекті їх загального впливу на зведений платіжний баланс країни.
Неповне висвітлення проблеми та недостатній рівень її дослідження визначили вибір теми дисертації, обумовили мету, задачі, предмет, об’єкт та методологію дослі-дження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робо-та пов’язана з науково-дослідними програмами Прикарпатського університету імені В.Стефаника та Прикарпатського науково-аналітичного центру. Матеріали дисертації використані при виконанні “Регіональної програми розвитку машинобудування Івано-Франківської області” (розпорядження Івано-Франківської ОДА №130 від 27.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок