Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України.

Загрузка...

Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України.

Назва:
Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,72 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УДК 342.721
Олійник Владислав Станіславович
Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України.
Спеціальність 12.00.02 – конституційне право.
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного права Київського національного університету внутрішніх справ.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, професор
ОЛІЙНИК АНАТОЛІЙ ЮХИМОВИЧ,
Київський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри загальноюридичних дисциплін юридичного факультету
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор,
МАРЦЕЛЯК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри конституційного та міжнародного права (м. Харків)
кандидат юридичних наук, доцент,
САМОФАЛОВ ЛЕОНІД ПРОХОРОВИЧ,
Національний університет податкової служби України,
доцент кафедри теорії та історії держави і права (м. Ірпінь)
Провідна установа:
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (м. Харків).
Захист відбудеться “20” жовтня 2006 року о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 у Київському національному університеті внутрішніх справ (03680, м. Київ, Солом’янська пл., 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03680, м. Київ, Солом’янська пл., 1).
Автореферат розіслано “14” вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Права людини все частiше стають предметом рiзних (включаючи дисертацiйнi) дослiджень. Поряд з iншими можливостями особиста недоторканнiсть людини є предметом дослiдження: а) фiлософiї; б) соцiологiї; в) iсторiї; г) полiтологiї; д) юриспруденцiї, iнших гуманiтарних наук. В юридичнiй науцi конституцiйне право на особисту недоторканнiсть дослiджується в об’єктивному i суб’єктивному розумiннi. Дослiдження конституцiйним правом вищезгаданої можливостi дає змогу виробити практичнi рекомендацiї щодо рсалiзацiї людиною названого права та забезпечення реалiзацiї з боку держави i правоохоронних органiв. Серед державних органiв найбiльш часто правомiрне обмеження конституцiйного права на особисту недоторканнiсть здiйснюється в правоохороннiй та правозастосовчiй дiяльностi органiв внутрiшнiх справ. Соцiальна цiннiсть цього права залежить вiд того, яке мiсце i роль в процесi його реалiзацiї вiдводиться самiй людинi, як забезпечується її особиста недоторканнiсть, обмежується свавiлля влади. Реальнiсть демократiї в суспiльствi є основою реальностi прав, свобод i законних iнтересiв людини i громадянина. В преамбулi „Загальної декларацiї прав людини закрiплюється, що визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм’ї, i рiвних та невiд’ємних їх прав є основою свобода, справедливостi та загального миру. Конституцiя України закрiпила невiдчужуванiсть i непорушнiсть прав i свобод людини, їх недоторканнiсть, невичерпнiсть та забезпеченiсть з боку держави. Саме в аспектi реалiзацiї недоторканностi людини iснує певний науковий i практичний iнтерес дисертанта.
Формування Українського громадянського суспiльства i правової держави неможливе без постiйного утвердження i забезпечення соцiальної ролi людини, її недоторканностi i безпеки. В Конституцiї України (ст.29) закрiплюється право людини на iндавiдуальну недоторканнiсть. Iндивiдуальна недоторканнiсть людини характеризується тим, що нiхто не може бути заарештований або триматися пiд вартою iнакше як за вмотивованим рiшенням суду i тiльки на пiдставах та в порядку встановлених законом.
Отже, в ст.29 Конституцiї України закрiплюється конституцiйне право людини на особисту недоторканнiсть, яке дисертант ставить собi за мету дослiдити.
Проблемою прав людини в Українi займалися i займаються З. Бортновська, С. Головатий, О. Горова, М. Гуренко, С.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок