Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Загрузка...

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Назва:
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,97 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СЛІПЧИШИН Лідія Василівна
УДК 377.1: 62: 620.22: 373.43
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ
УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ
13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий керівник:   доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник КОЗЛОВСЬКА  Ірина  Михайлівна, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України, завідувач відділу загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, м. Львів.
Офіційні опоненти:     доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
ГОНЧАРЕНКО Семен Устимович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, головний науковий співробітник
відділу дидактики професійної освіти, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, доцент КОЛОМІЄЦЬ Дмитро Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, заступник директора 
Інституту перспективних технологій,
економіки і фундаментальних наук, м. Вінниця.
Провідна установа:    Волинський державний університет
імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, 
Міністерство  освіти і науки України, м. Луцьк.
Захист відбудеться 20 вересня 2006р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинсь-кого, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, ).
Автореферат розіслано 18 серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С. В.
загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Розвиток сучасних технологій виробництва ставить перед освітою у ХХІ столітті вимоги щодо якісно нового рівня підготовки кваліфікованих фахівців. У Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні зазначено, що нові завдання, які постали перед професійним навчанням і вихованням, спонукають до суттєвих змін як в об-ґрунтуванні та виборі складових (цілей, змісту, методів, форм і підходів), так і в його організації, а також орієнтують на особистісний підхід у підготовці спеціалістів. Реалізація визначених завдань потребує розробки методологічних і теоретичних засад інтеграції змісту загальноосвітнього, загально-технічного та спеціального компонентів професійного навчання.
У педагогічних дослідженнях інтеграцію розглядають як ефективний засіб формування в учнів узагальненої системи знань і вмінь. Фрагментарність у змісті професійної освіти зумовлена, з одного боку, неготовністю вик-ладачів до реалі-за-ції сучасних підходів у навчанні та недостатнім рівнем їх під-го-тов-ки, а з іншо-го – недостатнім рівнем дослідженості проблеми взаємозв’язків між тех-нічними та гуманітарними дисциплінами у педагогіці професійно-технічної освіти.
Рівень професійної компетентності майбутнього спеціа-ліста нині визначається підходами до формування знань учнів викладачами загально-освітнього та про-фесійного циклів. Так, процес засвоєння знань із матеріалознавст-ва, які є профе-сійно значущими для фахівців машинобудівного профілю, є досить складним через значне інформаційне навантаження і, водночас, позбавлений емоційності у сприй-нятті навчального матеріалу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок