Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Загрузка...

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,71 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Грузіна Інна Анатоліївна
УДК 331.101.3
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
 
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний економічний університет,
завідувач кафедри бізнесу та підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шевченко Людмила Степанівна,
Національна юридична академія України
ім. Я. Мудрого,
професор кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук, доцент
Гавкалова Наталія Леонідівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри управління персоналом
Провідна установа – Дніпропетровський національний університет,
кафедра економіки і маркетингу
Міністерство освіти і науки України
(м. Дніпропетровськ).
Захист дисертації відбудеться “11” листопада 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національ-ного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий “9” жовтня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Красноносова О. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету і ВВП. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства.
Проблему здійснення мотиваційної діяльності на підприємствах розглядали у своїх роботах такі вчені-економісти: А. Сміт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Е. Мейо; всесвітньо відомі автори теорій мотивації – А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, В. Оучи, В. Врум, С. Адамс, а також зарубіжні та вітчизняні вчені – А. Афонін, Д. Богиня, В. Гриньова, М. Дороніна, Г. Дмитренко, А. Єгоршин, А. Колот, О. Новікова, В. Онікієнко, Г. Цехановецький.
Однак у процесі інноваційно-структурної перебудови економіки України змінюються потреби, цінності, мотиваційна природа людини. Недостатньо дослідженими є питання, що стосуються управління мотиваційним процесом працівників, виявлення потреб персоналу, які переважають у певний момент, ціннісних орієнтацій у сфері праці, змін у структурі мотивів трудової діяльності з метою прогнозування їхнього розвитку і впливу на виробничі результати. У зв'язку з цим невирішеними залишаються проблеми визначення найбільш дієвих у даний період важелів впливу на персонал, розробки і впровадження на вітчизняних підприємствах стимулюючих систем, які встановлюють тісний зв'язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою та сприяють найбільш повному задоволенню його актуальних потреб і дозволяють модифікувати поведінку в необхідному для підприємства напрямку, що веде до досягнення високих виробничих результатів. Таким чином, невирішеність окремих теоретичних питань економічної науки і потреби економічної практики зумовили вибір теми наукового дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: “Економічна оцінка фінансових ризиків в економічній діяльності підприємства” (державний реєстраційний номер 0102U005558) і “Теоретичне обґрунтування стратегії корпоративного управління” (державний реєстра-ційний номер 0101U003157).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок