Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Загрузка...

РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Назва:
РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,54 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національна академія наук україни
Інститут органічної хімії
ШАЛІМОВ
Олександр Олександрович
УДК 547.298.1 + 547.464.2 + 546.183
РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ
ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ–2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі хімії елементоорганічних сполук
Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Синиця Анатолій Данилович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділом хімії елементоорганічних сполук
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Пінчук Олександр Михайлович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділом хімії фосфороорганічних сполук
кандидат хімічних наук, доцент
Гордієнко Ольга Василівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, доцент кафедри органічної хімії
Захист дисертації відбудеться „22” листопада 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою 02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „1” жовтня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Реакції галогенідів фосфору в присутності третинних амінів є одним із найрозповсюдженіших методів фосфорилювання органічних сполук. Але солі третинних амінів, які при цьому утворюються, часто обумовлюють диспропорціонування кінцевих фосфоровмісних продуктів, міграції в них атома фосфору та інші процеси.
В зв'язку з цим важливим завданням сучасної хімії ФОС є пошук систем, фосфорилювання якими здійснюється за відсутності основ, до них відносяться діалкіл- імідазоліл- та ациламідофосфіти. На нашу думку, таким вимогам мають відповідати також РІІІ-фосфорильовані полігалогенаміди карбонових кислот, наявність в молекулах яких сильних електроноакцепторних ацильних груп повинна надавати їм властивостей амбідентних електрофілів, зокрема фосфорилюючих агентів. Хімічні властивості цих сполук мало вивчені, вони викликають також теоретичний інтерес як потенційні таутомерні системи. Крім того, PІІІ-фосфорильовані похідні є доступними вихідними сполуками для синтезу амідохлорфосфоранів, які можуть слугувати зручними моделями для з’ясування природи проміжних продуктів в синтезі імідоїлхлоридів із N-заміщених амідів карбонових кислот і хлоридів пентакоординованого атома фосфору.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках бюджетних наукових тем відділу хімії елементоорганічних сполук: „Функціонально заміщені галогеназаалкени, синтез та властивості” (2002-2004 рр., № держреєстрації 0102U000052); „Високоелектрофільні функціоналізовані ненасичені системи з кратними зв’язками вуглець-елемент” (2002-2006 рр., № держреєстрації 0102U0008054).
Мета роботи. Основна мета та завдання роботи полягали в наступному:
– розробці препаративних методів синтезу РІІІ-фосфорильованих N-заміщених тригалогенацетамідів, вивченні впливу замісників біля атомів азоту і фосфору на фосфоротропні міграції в тріаді O–C–N;
– вивченні фосфорилюючої здатності РІІІ-фосфорильованих тригалогенацетамідів по відношенню до C–, N–, O– та S–центрованих нуклеофілів;
– дослідженні реакцій тригалогенацетамідофосфітів, що супроводжуються підвищенням валентності та координації атома фосфору: окиснення, окиснювального імінування, алкілування, ацилювання та хлорування;
– зясуванні факторів, які впливають на стійкість та напрямок терморозпаду оксазафосфетанів;
– встановленні впливу природи замісників біля атома вуглецю в оксазафосфетанах на тріадні міграції атома хлору;
– підтвердженні утворення 1,3,2-л5-оксазафосфетанів як проміжних продуктів при реакціях N-заміщених тригалогенацетамідів з пентахлоридом фосфору;
– встановленні найбільш імовірних інтермедіатів реакцій N-заміщених трифтороацетамідів з пентахлоридом фосфору за допомогою квантовохімічних розрахунків.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: РIII-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АМІДИ ПОЛІГАЛОГЕНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок