Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР

Загрузка...

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР

Назва:
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,54 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
ПЯСЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА
УДК 911.62:551.580:551.590.616(617)
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР
11.00.01- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
географiчних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті Міністерства охорони навколишнього середовища України, м. Київ.
Науковий керівник: член-кореспондент АПН України, доктор географічних наук, професор ШИЩЕНКО Петро Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор.
Офіційні опоненти: 1. доктор географічних наук, професор МЕЛЬНИК Анатолій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри.
 
2. кандидат географічних наук МИХАЙЛЕНКО Наталія Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.
Провідна установа – Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України, географічний факультет, м. Сімферополь.
Захист відбудеться “25” травня 2004 р. о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії Національної академії наук України за адресою: 01034, Київ – 34, вул. Володимирська, 44.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту географії НАН України за адресою – Київ, вул. Володимирська, 44.
Автореферат розісланий “23” квітня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат геогр. наук, ст. н. співробітник В.І. Передерій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Багатофакторна дiяльнiсть господарських структур, рекреа-цiйних комплексiв, iндустрiї туризму у Кримських горах проходить у специфiчних фiзико-географiчних умовах, якi визначаються гiдрометео-рологiчними характеристиками, що змінюються у часі.Територіальний їх розподіл має досить складний характер. Важливим періодом у функціонуванні геокомплексів Кримських гір, особливо їх західної частини, є зимові та окремі місяці перехідних сезонів року. Саме тоді у цьому регіоні випадає переважна кількість опадів, завдяки яким відбувається найбільш інтенсивне відновлення водних ресурсів, накопичення вологи у грунті та створення відповідних передумов для розвитку екзогенних процесів. Зміни у характері випадання опадів як природного так і антропогенного походження суттєво впливають на сезонне функціонування геокомплексів та їх господарське використання. Саме тому актуальним є комплексне дослiдження зміни гiдрометеоро-логiчних характеристик Кримських гір, де розташованi найважливiшi господарськi об’єкти.
Мета i завдання дослiдження. Мета роботи полягає у комплек-сному дослiдженнi впливу орографічних умов західної частини Кримських гір на розподіл полів основних гідрометеорологічних характеристик. Для досяг-нення цiєї мети у роботi вирiшувались наступнi питання:
·
фiзико-статистична оцiнка режиму опадiв у мiсяцi зимового і перехiдних сезонiв року та їх просторово-часовий розподіл; оцiнка стану та напряму змiн окремих клiматологiчних ха-рактеристик регіону за останнi десятирiччя;
·
дослiдження термiчного стану пiдстильної поверхнi та умов зво-ложення грунту; вивчення особливостей та динамiки формування снiгового покриву захiдної частини Кримських гір;
·
дослiдження умов формування, трансформацiї та просторового розподiлу стоку рiчок, основних гiдрологiчних показників стану їх водностi у місяці зимового та перехідних сезонів року та їхнi просторово-часовi змiни;
·
аналіз сучасної динамiки основних екзогенних процесiв у Кримських горах, які спричинюються геологiчними, геоморфологiчними і клiматичними факторами;
·
дослідження розподілу та динаміки поля хмар над регіоном, вивчення стану придатності хмарних систем нижнього ярусу у холодний період року для проведення робіт зі збільшення опадів та визначення варiантів сценарiїв змiн геокомплексiв дослiджуваного регiону в результаті активних впливів на хмари.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок