Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку

Загрузка...

ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку

Назва:
ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,78 KB
Завантажень:
50
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 546.56’74’48’47+547.415.1
ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ
на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Кокозей Володимир Миколайович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач лабораторії НДЧ
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Калібабчук Валентина Олександрівна,
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця,
завідувач кафедри загальної хімії

кандидат хімічних наук, доцент
Рейтер Ліон Григорович,
Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут",
доцент кафедри загальної та неорганічної хімії
Провідна установа: | Інститут загальної та неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського НАН України, м.Київ
Захист дисертації відбудеться “___” __________ 2005 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 60, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “___” __________ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Олексенко Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гетеробіметалічні комплекси є перспективними об’єктами з точки зору пошуку нових магнітних та оптичних матеріалів, каталізаторів та біоло-гічно-активних речовин, а отже, дослідження цього класу сполук не втрачає своєї ак-туальності. Разом з тим, в більшості випадків, синтез гетеробіметалічних комплексів є досить складним та включає декілька стадій. Тому пошук нових, більш простих мето-дів синтезу гетеробіметалічних сполук є досить актуальною проблемою.
Перші результати прямого синтезу гетеробіметалічних комплексів з аміноспир-тами показали перспективність такого підходу, який дав можливість досить легко одержати велику кількість сполук з фрагментом СuxMy (М = Co, Zn, Cd, Pb), ядерність якого в значній мірі залежить від природи ліганду. Тому принциповим для подальшо-го розвитку методів прямого синтезу є з'ясування впливу природи ліганду на умови утворення та склад гетеробіметалічних комплексів перехідних металів. В даній роботі на прикладі гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку зроблена спроба подальшого розвитку методу прямого синтезу для випадку апротонного ліганду.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напря-мок досліджень пов'язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Синтез та дослідження гетеро-металічних комплексів, що виявляють протипухлинну дію" (№ Держреєстрації 0102U000412) та програмою Європейського союзу COST D20 "Комплекси металів при лікуванні онкологічних та вірусних захворювань".
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було одержати методом пря-мого синтезу гетеробіметалічні комплекси на основі міді, нікелю, кадмію та цинку з етилендіаміном, дослідити їх будову та властивості.
Об'єкт дослідження – утворення гетеробіметалічних комплексів в умовах пря-мого синтезу.
Предмет дослідження – умови утворення, будова та властивості гетеро-біметаліч-них комплексів на основі міді, нікелю, кадмію та цинку з етилендіаміном.
Методи дослідження – хімічні та фізико-хімічні методи дослідження (атомно-абсорбційний аналіз, ІЧ-, ЕПР-, мас- та електронна спектроскопія, кондуктометрія, термогравіметрія, магнетохімія та рентгеноструктурний аналіз).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ТА кристалічна БУДОВА ГЕТЕРОбіметалічних КОМПЛЕКСІВ З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ на основі МІДІ, НІКЕЛЮ, кадмію та цинку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок