Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Назва:
ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,80 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Київський національний університет
імені тараса шевченка
ЧАЛА Юлія Петрівна
УДК 821.111’255.4“1837/1901”=03.111=161.2
ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Некряч Тетяна Євгенівна,
доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Зорівчак Роксолана Петрівна,
академік АН ВШ України, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
кандидат філологічних наук, доцент
Сидорук Галина Іванівна,
професор кафедри англійської філології і перекладу
Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету
МОН України.
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра ділової іноземної мови та перекладу.
Захист відбудеться “25” травня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розісланий “ ” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук І.В. Смущинська


Загальна характеристика роботи
Теорія художнього перекладу є діалектичним феноменом, який, можливо, ніколи не матиме свого остаточного завершення. Інтердисциплінарний характер художнього перекладу не підлягає сумніву, до нього долучаються розвідки багатьох вчених, чиї інтереси лежать у сферах лінгвістики, літературознавства, естетики, поетики, психології творчості, стилістики, семіотики. Новий вимір перекладознавчим студіям і практиці художнього перекладу додає когнітологія, зокрема, концептуальний аналіз, що бурхливо розвивається в наші дні (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, А. Вежбицька, В.І. Карасик, О.С. Кубрякова, І.С. Шевченко). Концептуальний аналіз художніх текстів є потужним інструментом, який допомагає ретельно досліджувати глибинні текстові структури, відтворювати їх засобами іншої мови і вводити в обіг іншої культури. Окремі положення соціосеміотики, започатковані М.А.К. Хелідеєм, висвітлюють культурні імплікації оригінального тексту і дають можливість адекватно відтворювати їх у перекладі. Надзвичайно вагомий внесок у теорію художнього перекладу зроблено українськими вченими Р.П. Зорівчак, М.О. Новиковою, Л.В. Коломієць, В.В. Коптіловим, І.В. Корунцем, О. Фінкелем, О.І. Чередниченком, і їхні дослідження, разом з розвідками перекладознавців інших країн – С. Басснет, С. Влахова, І. Лєвого, А. Лефевра, А. Поповича, А. Федорова, С. Флоріна, К. Чуковського, – слугують міцним фундаментом для подальшого розвитку цієї науки. Кожний художній твір, кожний художній напрям, література кожної історичної доби породжує специфічні проблеми для перекладача. Вирішувати ці проблеми можливо лише за умови засвоєння перекладачем здобутків усіх зазначених дисциплін в комплексі. Адекватний переклад творів, що звертаються до Вікторіанської доби, вимагає творчого пошуку відповідників тих концептів і культурно-маркованих знаків, що обумовлюють її унікальність.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю детального вивчення впливу етнокультурного, соціального і історичного контекстів оригіналу на переклад, значущістю для розвитку перекладознавства понять “мовна картина світу”, “концепт”, “концепт культури”, “вертикальний контекст”, а надто коли йдеться про хронологічно віддалену епоху.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ЗНАКІВ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок