Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР.

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР.

Назва:
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,21 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Герасимова Марина Сергіївна
УДК 94 (477.6) "1945/1953": 394
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР.
Спеціальність: 07.00.01. – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії слов’ян Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Стяжкіна Олена Вікторівна
професор кафедри історії слов’ян
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович,
завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст.
Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук, доцент
Грідіна Ірина Миколаївна,
доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, докторант
Донецького національного університету
Захист відбудеться 23 листопада 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.02 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корпус, ауд. 32.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розіслано “22” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О. В. 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У ХХ столітті внаслідок поступального розвитку історіографії та пошуку нових теоретико-методологічних засад історії виникло розуміння необхідності долучити до об’єкту історичного пізнання пересічну людину, що призвело до антропологізації історіописання. З’явилось усвідомлення того, що у фокусі уваги учених-гуманітарієв мають перебувати не лише видатні історичні постаті, а й прості люди, життєдіяльність яких не позначилася видатними (з погляду великої історії) справами чи подіями. Це відкрило перед істориками низку нових тем та проблем. Серед них важливе місце посіла історія повсякденності, яка, на відміну від етнографічної традиції вивчення побуту, цікавиться не лише матеріальними умовами життя людей, а також їх життєвими проблемами, світоглядом, емоційними реакціями, звичаями. Мета історії повсякденності – вивчати життя простих людей у його буденних проявах.
Повсякденне життя радянського суспільства другої половини 40-х – початку 50-х рр. значно відрізнялося від сучасного буденного життя. Специфічною була система постачання та споживання, дозвілля, суспільні настрої. В умовах тотального контролю, що існував у ті часи, людина, задля забезпечення власного існування, виробляла унікальні стратегії і тактики поведінки. Усе це, як правило, залишалося поза увагою традиційної історіографії та стало предметом дослідження історії повсякденності.
Вивчення історії радянської повсякденності покликано розв’язати нагальні наукові завдання та суспільні проблеми. Воно дозволить заповнити прогалини у вітчизняному історіописанні, збагатить його новим фактологічним матеріалом. Дослідження повсякденного життя населення Донбасу перших повоєнних років має поглибити наші знання про наслідки Великої Вітчизняної війни для українського народу, про голод 1946–1947 рр., соціальну політику радянської держави, суспільні настрої в регіоні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах державної бюджетної науково-дослідної теми Донецького національного університету “Наукове та методичне забезпечення курсу історія України: досягнення попередників і сучасний погляд” (номер реєстрації – Г – 04/4).
Мета роботи – дослідити проблему повсякденного життя населення Донбасу в 1945 – 1953 рр., зокрема умови життя людей, способи проведення ними вільного часу, суспільні настрої та релігійні почуття населення регіону.
Для досягнення поставленої мети треба розв’язати такі завдання:
1) охарактеризувати історіографію проблеми, теоретико-методологічну базу дослідження, історичні джерела, апробувати методику “штучного” створення та використання джерел – усної історії;
2) проаналізувати історичні (політичні, економічні, соціально-демографічні) умови формування та правила організації повсякденного життя в Донбасі в перші повоєнні роки;
3) визначити механізми державного регулювання повсякденності в СРСР, а також способи, які використовували люди для забезпечення свого існування в об’єктивних реаліях повоєнного життя;
4) дослідити матеріально-просторову сферу повсякденного життя мешканців регіону, а саме стан житлово-комунального господарства, систему постачання та споживання товарів широкого ужитку, особливості харчування та одягу;
5) вивчити способи проведення населенням Донбасу вільного часу та святкування найбільш визначних свят;
6) проаналізувати особливості суспільних настроїв у регіоні в перші повоєнні роки;
7) дослідити конфесійну ситуацію в Донбасі в контексті ставлення мешканців регіону до питань релігії;
8) визначити особливості повсякденного життя населення Донбасу порівняно з іншими регіонами України та Радянського Союзу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок