Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГАЛУЗЯХ АПК

ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГАЛУЗЯХ АПК

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГАЛУЗЯХ АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.В. ДОКУЧАЄВА
Ковальчук Людмила Миколаївна
УДК 330. 3.01/.341.42:338.43
ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДОЛАННЯ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГАЛУЗЯХ АПК
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2003
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Білоцерківському
державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
АМОСОВ Олег Юрійович,
Білоцерківський державний аграрний університет, професор кафедри економіки
і підприємництва
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор
ПЕРЕБИЙНІС Василь Іванович,
Полтавська державна аграрна академія,
завідувач кафедри менеджменту
кандидат економічних наук, професор
АНДРУСЕНКО Григорій Олександрович,
Харківський регіональний інститут
Української академії державного
управління при Президентові України,
завідувач кафедри економічної політики
Провідна установа – Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра аграрного бізнесу, Міністерства аграрної політики України
Захист дисертації відбудеться 16.04.2003 р. о 14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ,
корп. 1., кімн.1 – 213.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ, корп. 1.
Автореферат розісланий 12.03.2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В. Македонський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап розвитку АПК України характеризується завершенням реформування та необхідністю подолання наслідків трансформа-ційної кризи в аграрній економіці, галузях сільського госпо-дарства та окремих підприємствах. Негативні явища та тенденції, які супроводжують проведення реформ, загострили проблему платоспроможності підприємств й актуалізували питання про передумови масового банкрутства вітчизняних аграрних під-приємств.
Актуальність теми. Зміна парадигми розвитку аграрного виробництва на етапі переходу економіки України до ринкових відносин супроводжується поглибленням кризових явищ в усіх галузях АПК. Однак економічному розвитку в цілому притаманна періодичність криз, поява яких сигналізує про необхідність здійснення інновацій.
Слід зазначити, що застосування комплексу заходів, спрямованих на подолання кризових явищ у галузях АПК, який відображає вплив трансформаційних процесів та управлінських рішень на формування, роз-виток і нейтралізацію кризи на підприємствах, не знайшло належного відобра-ження в наукових дослідженнях. Таким чином, розробки в цій галузі є новими, а тому мають теоретичне і практичне значення.
Широке коло питань, пов'язаних із концептуальною основою подолання кризових явищ в економіці, висвітлене в працях багатьох зарубіжних учених: М. Алєксєєва, С.Г. Бєляєва, С.В. Валдайцева, А.Г. Грязьової, А.В. Гусенкова, Г.П. Іванова, Ф. Кене, Дж.М. Кейнса, М.Д. Кондратьєва, Е.М. Короткова, П.Самуельсона, М. Туленкова, Е.А. Уткіна, Л.В. Фомченкова, А. Чаянова, Й. Шумпетера та ін. Проблеми аграрних кризових явищ розглядаються у наукових працях вітчизняних економістів О.Ю. Амосова, М.В. Гладія, П.М. Макаренка, О.М. Онищенка, В.І. Перебийніса, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та ін. Проте комплексний підхід до вирішення проблеми подолання кризових явищ на підприємствах і в галузях АПК у процесі їх трансформації на сьогодні досліджений недостатньо. Це вимагає подальшого наукового обгрунтування вузлових аспектів антикризового розвитку аграрних підприємств та шляхів його забезпечення. Вищезазначене зумовило вибір теми та архітектоніку дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є складовою частиною розробок згідно з держбюджетною темою наукового дослідження Білоцерківського державного університету Міністерства аграрної політики України “Розробити механізм пристосування агробізнесу України до світового конкурентного середовища з метою стимулювання експорту продукції АПК” (№ державної реєстрації 0100U001532).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГАЛУЗЯХ АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок